Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych   Testy COVID-19 dla podróżujących za granicę

Aktualności

2021-11-30

Zasady kwarantanny po przyjeździe do Polski

Zasady kwarantanny po przyjeździe do Polski

Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, iż kwarantannie po przyjeździe do Polski podlegają wszystkie osoby przekraczające dowolnym środkiem transportu (również pieszo) granicę Polski, zarówno jako granicę zewnętrzną Unii Europejskiej (14-dniowa), jak i granicę wewnętrzną Strefy Schengen (10-dniowa). Od tej ogólnej zasady obowiązują jednak pewne wyjątki, określone w przepisach szczegółowych.

Niezależnie od tego, czy przekraczamy granicę zewnętrzną, czy też wewnętrzną, z obowiązkowej kwarantanny są zwolnione:

• osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 (posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub inny dokument w języku polskim lub angielskim poświadczający zaszczepienie szczepionką), przy czym za w pełni zaszczepioną rozumie się osobę, która przyjęła wszystkie przewidziane dawki danej szczepionki dopuszczonej do obrotu na terenie UE, oraz od dnia pełnego zaszczepienia minęło co najmniej 14 dni;
• osoby o statusie ""ozdrowieńca"", które zakończyły izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy (ozdrowieńcy muszą okazać dokument potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijne cyfrowe zaświadczenie COVID);
• ściśle określone grupy zawodowe, zgodnie z §3 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jednolity).

Dodatkowo, w przypadku podróży z krajów należących do Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji z obowiązkowej kwarantanny są zwolnione:

• osoby posiadające negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy;
• dzieci do ukończenia 12 roku życia, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionym przeciwko COVID-19, lub posiadającymi negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy.

W przypadku braku negatywnego testu w momencie przekraczania granicy wewnętrznej UE/EFTA (i tym samym nałożenia na taką osobę kwarantanny), istnieje możliwość wykonania na własny koszt testu w ciągu 48 godzin po powrocie do Polski. Negatywny wynik testu skutkuje zniesieniem kwarantanny.

Powyższe zasady dotyczą osób podróżujących z:

• państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy,
• 4 państw spoza UE, które należą do strefy Schengen – Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein,
• z Turcji, z którą zostało zawarte specjalne porozumienie.

W przypadku podróży z krajów spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji z obowiązkowej kwarantanny są zwolnione:

• dzieci do ukończenia 12 roku życia, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionym przeciwko COVID-19.

Skrócenie czasu trwania kwarantanny jest możliwe poprzez wykonanie po powrocie testu RT- PCR w kierunku SARS-CoV-2 najwcześniej w 8 dniu licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy.

Osoby powracające do Polski z krajów afrykańskich: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe poddane zostaną wydłużonej kwarantannie (14-dniowej), z której nie zwalnia test PCR.

Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Dodatkowym dokumentem, który od 17 lipca muszą wypełnić wszyscy pasażerowie przekraczający granicę Polski drogą powietrzną jest Karta Lokalizacji Pasażera. Należy ją uzupełnić w formie elektronicznej, lub papierowej, przekazanej przez personel pokładowy.

Powyższe zasady obowiązują do 17 grudnia br.

 

 

Wróć do strony głównej

Więcej aktualności

2022-01-27
TripAdvisor rekomenduje Kraków

Kraków znalazł się wśród najpopularniejszych europejskich kierunk&... przeczytaj

2022-01-27
Włochy: od lutego bez dodatkowych testów dla podróżujących z UE

Podróżni przybywający do Włoch z Unii Europejskiej już od lutego nie będą... przeczytaj

2022-01-26
Wielka Brytania otwiera granice dla zaszczepionych

Od 11 lutego Wielka Brytania znosi ograniczenia dla w pełni zaszczepionych turys... przeczytaj

2022-01-26
Unia Europejska otwiera się na podróże

Rada Unii Europejskiej uzgodniła, że od 1 lutego zniesiona będzie duża część ogr... przeczytaj

2022-01-21
Ryanair: Nowe połączenia z Polski na Ukrainę

W systemach rezerwacyjnych pojawiły się nowe trasy linii Ryanair z Polski na Ukr... przeczytaj

Zobacz wszystkie aktualności