Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych


Po zniesieniu przez polski rząd kontroli i ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych UE obywatele Polski mogą podróżować do wielu europejskich krajów, których granice lądowe i powietrzne zostały otwarte. W niektórych państwach, które podjęły decyzję o otwarciu granic, konieczne będzie dostosowanie się do obowiązku kwarantanny, lub innych wymogów, w zależności od aktualnych restrykcji rządowych. Poniższe zestawienie dotyczy obywateli polskich, podrożujących z Polski. W przypadku rozpoczęcia podróży do wybranego kraju z innego państwa, mogą obowiązywać inne regulacje.
Kraj Granica lądowa Granica powietrzna Kwarantanna/inne wymogi
Albania Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Austria Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana Warunkiem przekroczenia austriackiej granicy jest także nieprzebywanie w ciągu ostatnich 14 dni w krajach, dla których nie zostały zniesione obostrzenia.
Belgia Otwarta. Otwarta. Zalecana 14-dniowa kwarantanna.
Bośnia i Hercegowina Otwarta tylko tylko dla ruchu biznesowego, dla osób posiadających aktualny negatywny test na obecność koronawirusa; wymagany paszport.
Bułgaria Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Wymagana deklaracja zdrowia.
Chiny Zamknięta. Zamknięta (otwarta dla osób z wizą lub kartą pobytu wydaną po 28 marca). Wymagana 14-dniowa kwarantanna w wyznaczonym przed władze miejscu, na własny koszt. Podróżni w chwili przybycia będą podawani testom na obecność koronawirusa.
Chorwacja Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie wymagana.
Cypr Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Przed przyjazdem należy wypełnić kwestionariusz Cyprus Flight Pass.
Czarnogóra Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Czechy Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Dania Otwarta. Otwarta.
Estonia Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Egipt Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Finlandia Zamknięta dla turystów do 14 lipca. Zamknięta dla turystów do 14 lipca. Rekomendowana 14-dniowa kwarantanna.
Francja Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Zalecane jest posiadanie dokumentów potwierdzających cel podróży. Deklaracja o niewykazywaniu objawów zakażenia Covid-19 i braku kontaktu z osoba zakażona.
Grecja Otwarta granica z Bułgarią, pozostałe zamknięte. Otwarta (działają wybrane lotniska). Kwarantanna nie jest wymagana. Przed przyjazdem należy wypełnić Passenger Locator Form. Podróżni mogą być poddawani testom na koronawirusa po przybyciu. W przypadku wyniku pozytywnego, osoba taka zostanie skierowana na obowiązkową 14-dniową kwarantannę.
Gruzja Zamknięta. Otwarcie planowane na 1 sierpnia. Zamknięta. Otwarcie planowane na 1 sierpnia. Obowiązkowa 14-dniowa.
Hiszpania Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Holandia Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Wymóg posiadania rezerwacji pobytu. Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Wymóg posiadania rezerwacji pobytu. Kwarantanna nie jest wymagana.
Irlandia Granice Otwarta. Władze irlandzkie utrzymują zalecenie, aby unikać podróży do i z Irlandii, które nie są konieczne. Granice Otwarta. Władze irlandzkie utrzymują zalecenie, aby unikać podróży do i z Irlandii, które nie są konieczne. Osoby przylatujące lub przypływające do Irlandii promem zobowiązane są do odbycia 14 dniowej kwarantanny. Przed przybyciem należy wypełnić COVID-19 Passenger Locator Form.
Islandia Otwarta. Otwarta. Nie wymagana, jeśli podróżny podda się testowi po przybyciu. Odmowa testu oznacza konieczność odbycia 14 dniowej kwarantanny.
Japonia Zamknięta (możliwość wjazdu na podstawie wizy). Wymagana 14-dniowa kwarantanna, jeśli na lotnisku podróżny otrzyma pozytywny wynik testu PCR.
Korea Południowa Otwarta dla posiadaczy wiz. Wymagana 14-dniowa kwarantanna. Podróżni są poddawani testowi na obecność koronawirusa.
Litwa Otwarta. Kontrole graniczne utrzymane do 16 lipca. Otwarta. Nie jest wymagana.
Luksemburg Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Łotwa Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Macedonia Północna Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Malta Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Maroko Zamknięta.
Niemcy Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Norwegia Zamknięta, z wyjątkiem osób posiadających prawo pobytu. Zamknięta, z wyjątkiem osób posiadających prawo pobytu. Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna.
Portugalia Otwarta. Otwarta. Zakaz przylotów do Polski do 14 lipca. Podróżujący na Azory i Maderę mogą być poddani dodatkowym procedurom medycznym.
Rumunia Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Rosja Zamknięta. Zamknięta.
Serbia Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Słowacja Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Słowenia Otwarta. Otwarta. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna przy pobycie powyżej 12 godzin.
Stany Zjednoczone (USA) Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Szwajcaria Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Szwecja Otwarta. Otwarta. Zakaz przylotów do Polski do 14 lipca. Kwarantanna nie jest wymagana.
Tunezja Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Podróżny powinien posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego najwyżej 72 godziny przed przybyciem.
Turcja Otwarta (z wyjątkiem granicy z Iranem). Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Podróżni mogą zostać poddani testowi na obecność koronawirusa.
Ukraina Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Wymagana polisa ubezpieczeniowa pokrywająca koszty leczenia COVID-19.
Węgry Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Wielka Brytania Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest obowiązkowa.
Włochy Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Powyższe informacje mają charakter orientacyjny. Prosimy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podróży do wybranego kraju, o sprawdzenie aktualnych restrykcji i wymagań sanitarnych w oficjalnych źródłach rządowych danego państwa. Ostatnia aktualizacja: 10/07/2020 11:00