Zrównoważone podróże służbowe

EcoVadis

eTravel raportuje działania w zakresie ESG do EcoVadis, globalnego lidera w dziedzinie ocen zrównoważonego rozwoju biznesu. W wyniku najnowszego procesu oceny naszych inicjatyw, przeprowadzonego w maju 2024 roku, zostaliśmy wyróżnieni Odznaką Zaangażowania (Commitment Badge).

Zrównoważone podróże służbowe. Współczesne podejście do biznesu

Współczesne podejście do biznesu

Ochrona środowiska naturalnego i odpowiedzialność społeczna są kluczowymi filarami nowoczesnego biznesu, który stawia nie tylko na technologię, ale także racjonalne korzystanie z zasobów, zapewniając równowagę pomiędzy sektorami ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

eTravel coraz częściej postrzegana jest nie tylko jako lider wśród organizatorów podróży służbowych, ale również jako kluczowy partner, który pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Wśród inicjatyw podejmowanych przez nas są m.in. działania edukacyjne, dbałość o dobór oferowanych produktów oraz wspieranie inicjatyw społecznych.

Stawiamy na edukację

Motorem zmian jest upowszechnianie wiedzy i rozwiązań, które w dłuższej perspektywie pozwolą na korzystanie z zasobów także kolejnym pokoleniom.

eTravel od lat jest organizatorem i uczestnikiem konferencji, podczas których wraz z naszymi partnerami edukujemy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ostatnim czasie podczas Business Travel Meeting, które odbyły się w Warszawie, Gdańsku i Katowicach opowiadaliśmy o biodegradowalnych paliwach (SAF) i możliwościach kompensacji emisji dwutlenku węgla powstałego podczas lotu. Zwracaliśmy uwagę, jak inwestycje w nowoczesną flotę lotniczą potrafią zredukować zużycie paliwa, a co za tym zmniejszyć ilość gazów cieplarniach, które przedostają się do atmosfery. Prezentowaliśmy również w jaki sposób nasze zintegrowane rozwiązania technologiczne wspierają wydajniejsze korzystanie z zasobów.

Hotele.pl
Zrównoważone podróże służbowe. Współczesne podejście do biznesu

Wybieramy zielone

Łączenie potrzeb biznesowych z dbałością o środowisko i dobrostan społeczny to także troska o oferowane produkty. Klienci korzystający z naszej platformy rezerwacyjnej Corporate Travel Assistant (CTA) mogą podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje dotyczące podróży biznesowych, jak choćby wybieranie zielonych taryf lotniczych. Wybór ekologicznej taryfy pozwoli na kompensację dwutlenku węgla i zapewni loty neutralne pod względem emisji zanieczyszczeń.

W ramach wsparcia bardziej świadomych wyborów i lepszej organizacji podróży służbowych, na życzenie klienta, dostarczamy raporty śladu węglowego przy zakupie biletów lotniczych i kolejowych.

Zmiany zaczynamy od siebie

W naszej siedzibie głównej w Warszawie oraz oddziałach w Gdyni, Krakowie, Rzeszowie i Pradze staramy się kłaść nacisk na zrównoważony stosunek do zasobów. Stosujemy zasady oszczędności wody i energii oraz aktywnie angażujemy się w ograniczenie ilości wydruku niepotrzebnych dokumentów poprzez digitalizację procesów biznesowych.

W zdrowym ciele zdrowy duch! Wśród naszych pracowników promujemy zdrowy styl życia i aktywności sportowe. Regularne spotkania firmowe są okazją do sprawdzenia się w nowych dyscyplinach i wspólnej rywalizacji. W obrębie eTravel działa również aktywna amatorska grupa rowerowa.

Hotele.pl