Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych   Testy COVID-19 dla podróżujących za granicę


Ograniczenia w podróżach zagranicznych

Poniżej prezentujemy zestawienie zasad i restrykcji dotyczących obywateli Polski w przypadku podróży do wybranych państw. Ze względu na szeroki zakres i niekiedy wysoki stopień skomplikowania przepisów wjazdowych, każdorazowo zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Państwo Zaszczepieni/Ozdrowieńcy Niezaszczepieni Dzieci Dodatkowe formalności  
Albania Zniesiono obostrzenia. Jeśli zachorowanie na koronawirusa nastąpi po przyjeździe do Albanii obowiązuje 10 dniowa kwarantanna, a następnie wykonanie testu, potwierdzającego wyzdrowienie. Jeśli zachorowanie na koronawirusa nastąpi po przyjeździe do Albanii obowiązuje 10 dniowa kwarantanna, a następnie wykonanie testu, potwierdzającego wyzdrowienie. Brak obostrzeń.   Szczegóły
Austria Od 16 maja przy wjeździe do Austrii nie będą już wymagane zaświadczenia o zaszczepieniu, przechorowaniu koronawirusa i konieczność okazywania negatywnego wyniku testu.   Szczegóły
Białoruś Brak wymogu wymogu wykonania testu PCR przed przyjazdem. Należy okazać dokument (musi być w formie papierowej) potwierdzający szczepienie (co najmniej miesiąc od przyjęcia ostatniej dawki), zawierający imię, nazwisko oraz datę przyjęcia ostatniej dawki. Dokument musi być w języku białoruskim, rosyjskim lub angielskim, i zachowuje ważność przez 12 miesięcy od dnia przyjęcia ostatniej dawki. Ozdrowieńcy, powyżej 6 roku życia, zobowiązani są do wykonania testu PCR w ciągu 3 dób przed przekroczeniem granicy. Obowiązek wykonania testu PCR w ciągu 3 dni po przyjeździe. Dzieci poniżej 6 roku życia zwolnione są z obowiązku okazywania certfikatu szczepień i wykonywania testu PCR.   Szczegóły
Bułgaria Brak obowiązku przedstawiania dokumentów dot. COVID. Za osobę zaszczepioną uznaje się osobę z Unijnym Cyfrowym Certyfikatem Szczepienia wydanym min. 15 dni przed wyjazdem. Brak obowiązku przedstawiania dokumentów dot. COVID. Brak obowiązku przedstawiania dokumentów dot. COVID. Podróże nie są dozwolone w celach turystycznych, lista wyjątków: https://gpk.gov.by/covid-19/. Szczegóły
Chiny Należy przedstawić dwa negatywne wyniki testów PCR, nie starsze niż 48h. Należy wykonać przedstawić negatywny wynik testów PCR oraz IgM, nie starsze niż 48h. Takie same zasady jak u dorosłych.   Szczegóły
Chorwacja Wymagany Unijny Certyfikat Szczepienia lub Ozdrowieńca. Należy posiadać negatywny wynik testu PCR (do 72h) lub antygenowego (do 24h). W przeciwnym razie obowiązuje 7-dniowa kwarantanna. Dzieci do ukończenia 12 roku życia są zwolnione z restrykcji, jeśli przebywają pod opieką rodzica zaszczepionego/ozdrowieńca.   Szczegóły
Cypr Od 1 czerwca Cypr znosi ograniczenia wjazdowe. Obowiązkowa ankieta elektroniczna przed wjazdem do kraju. Formularz Szczegóły
Czechy Obywatele UE podróżujący do Republiki Czeskiej z krajów UE nie mają obowiązku wykonania testu na COVID-19 przed podróżą, wypełnienia formularza przyjazdowego ani okazania certyfikatu COVID-19. Obywatele UE podróżujący do Republiki Czeskiej z krajów UE nie mają obowiązku wykonania testu na COVID-19 przed podróżą, wypełnienia formularza przyjazdowego ani okazania certyfikatu COVID-19. Obywatele UE podróżujący do Republiki Czeskiej z krajów UE nie mają obowiązku wykonania testu na COVID-19 przed podróżą, wypełnienia formularza przyjazdowego ani okazania certyfikatu COVID-19. Szczegóły
Czarnogóra Brak restrykcji Brak restrykcji Brak restrykcji   Szczegóły
Dania Brak obowiązku okazywania Certyfikatu Szczepienia/Ozdrowieńca. Brak obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu. Brak obostrzeń.   Szczegóły
Dominikana Na lotnisku podróżni mogą zostać poddani tzw. szybkim testom na obecność wirusa. Instytucje publiczne (banki, restauracje) mogą wymagać okazania Certyfikatu Szczepienia. Analogicznie jak w przypadku zaszczepionych/ozdrowieńców. Dzieci do ukończenia 12 roku życia nie podlegają żadnym restrykcjom. Obowiązek wypełnienia elektronicznego formularza wjazdu/wyjazdu. Formularz Szczegóły
Egipt Wymagany jest certyfikat pełnego szczepienia z kodem QR (ostatnia dawka musi być podana na 14 dni przed przekroczeniem granicy, inaczej istnieje obowiązek wykonania testu przed wyjazdem). Brak regulacji dla ozdrowieńców. Należy okazać negatywny wynik testu PCR (do 72h) lub antygenowego (do 24h). Podróżujący do Hurghady, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taby mogą odpłatnie wykonać test PCR na egipskim lotnisku. Pozytywny wynik testu nakłada 10 dniową kwarantannę. Dzieci do 12 roku życia zwolnione są z obowiązku okazania wyników testów PCR lub antygenowych. Należy wypełnić formularz lokalizacyjny na pokładzie samolotu. Szczegóły
Francja Wymagany certyfikat poświadczający przyjęcie pełnego cyklu szczepień na co najmniej 7 dni przed podróżą (28 dni w przypadku szczepionek jednodawkowych) lub dokument potwierdzający status ozdrowieńca (przebycie COVID-19 od 6 m-cy do 11 dni przed podróżą). Wymóg okazania negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, wykonanego do 24h przed podróżą. Dzieci do ukończenia 12 roku życia są zwolnione z okazywania certyfikatów szczepienia i/lub testów.   Szczegóły
Grecja Do 31 sierpnia zawieszony obowiązek okazywania certyfikatów. Obowiązek wypełnienia protokołu wjazdowego (PLF). Formularz Szczegóły
Hiszpania Od 2 czerwca, osoby podróżujący z Polski do Hiszpanii nie muszą posiadać certyfikatu COVID (tj. poświadczenie szczepienia, testu ani certyfikatu ozdrowieńca). Nie ma też obowiązku okazywania kodu QR. Formularz   Szczegóły
Izrael Od 21 maja zniesiony zostaje nakaz okazywania negatywnego testu PCR lub testu antygenowego przed wejściem na pokład samolotów lecących do Izraela. To samo złagodzenie restrykcji dotyczy podróżnych wjeżdżających do Izraela drogą lądową i morską. Zlikwidowane zostaną również testy PCR robione dotychczas po przylocie do Izraela, a co za tym idzie pasażerowie nie będą proszeni o pozostawanie w izolacji do czasu otrzymania ich wyniku. Dzieci obowiązują takie same zasady jak osoby dorosłe.   Szczegóły
Kanada Konieczne jest zaświadczenie o pełnym szczepieniu przeciwko COVID-19. Wszystkie osoby podróżujące w wieku od 5 lat wzwyż muszą przedstawić negatywny wynik testu (PCR, NAT, NAATs lub RT-LAMP; szybkie testy antygenowe nie są uznawane) lub dowód pozytywnego wyniku poprzedniego testu przeprowadzonego między 15 a 180 dniem przed wylotem (od 15 stycznia 2022 r. między 11 a 180 dniem temu). Wjazd w celach turystycznych i biznesowych nie jest możliwy. Dzieci poniżej 5 roku życia zwolnienione są z testu przed wjazdem, po wylądowaniu i z testu dnia 8.   Szczegóły
Kostaryka Wymagany Cyfrowy Certyfikat Szczepienia/Ozdrowieńca (z kodem QR). Osoby pełnoletnie i niezaszczepione muszą wykupić polisę podróżną na okres równy okresowi pobytu w kraju i która obejmuje koszty leczenia związanego z zakażeniem Covid-19 oraz koszty zakwaterowania w przypadku skierowania na kwarantannę. Osoby poniżej 18 roku życia bez względu na status szczepień mogą wjechać do kraju bez ubezpieczenia podróżnego i bez testu w kierunku COVID-19. Obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego online. Formularz Szczegóły
Litwa Brak ograniczeń wjazdowych. Brak ograniczeń wjazdowych. Brak ograniczeń wjazdowych. Szczegóły
Malediwy Wymagany jest Certyfikat Szczepienia (min. 14 dni od daty wydania)/Ozdrowieńca (nie starszy niż 60 dni) Jeśli po przylocie podróżny zdradza ślady infekcji, może zostać skierowany na kolejny test PCR. Pozytywny wynik nakłada kwarantannę (7 dni). Jeśli po przylocie podróżny zdradza ślady infekcji, może zostać skierowany na kolejny test PCR. Pozytywny wynik nakłada kwarantannę (7 dni). Niezaszczepione dzieci muszą okazać negatywny wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 96 godzin przed wylotem. Istnieje obowiązek wypełnienia kwestionariusza sanitarnego. Szczegóły
Malta Brak obostrzeń. W przypadku zachorowania kwarantanna trwa 10 dni (opuszczenie izolacji w dniu 11) z możliwością wykonania testu po 7 dniach. Od 25 lipca 2022 r. osoby podróżujące na Maltę bez certyfikatu szczepienia lub wyzdrowienia z COVID-19 nie będą musiały przedstawiać negatywnego wyniku testu PCR, lub testu antygenowego, przed przyjazdem na Maltę. Obowiązkowe wypełnienie kwestionariusza PLF. Formularz Szczegóły
Maroko Obowiązuje Certyfikat Szczepienia (Paszport COVID) oraz test PCR wykonany na 48h przed odprawą paszportową. Dodatkowo nalezy się spodziewać szybkich testó dla wszystkich pasażerów po przyjeździe lub wybiórczych testów PCR. Ozdrowieńcy są traktowani na równi z osobami niezaszczepionymi i obowiązuje je zakaz wjazdu. Zakaz wjazdu Dzieci poniżej 6 roku życia nie obowiązują restrykcje; dzieci od 6 do 18 roku życia: test PCR wykonany maksymalnie 48h przed odprawą paszportową i szybki test antygenowy po przylocie. Obowiązek wypełnienia formularza zdrowia Formularz. Szczegóły
Meksyk Brak wymogu posiadania certyfikatu odbycia szczepienia przeciwko COVID-19. Rekomendowane jest posiadanie ubezpieczenia medycznego pokrywającego koszty leczenia COVID-19. Możliwe wyrywkowe pomiary temperatury na lotnisku. Istnieje możliwość nałożenia kwarantanny. Brak wymogu testów w kierunku COVID-19. Rekomendowane jest posiadanie ubezpieczenia medycznego pokrywającego koszty leczenia COVID-19. Możliwe wyrywkowe pomiary temperatury na lotnisku; istnieje możliwość nałożenia kwarantanny. Brak obowiązku wykonania testu oraz okazywania certyfikatu szczepienia.   Szczegóły
Niemcy Wymagany Unijny Certyfikat COVID. Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wjazdem. Po przyjeździe obowiązuje 10 dniowa kwarantanna z możliwością skrócenia w 5 dniu pobytu (po wykonaniu szybkiego testu antygenowego lub PCR). Osoby zaszczepione preparatem Johnson & Johnson nie są zwolnione z kwarantanny. Dzieci, które ukończyły 6 lat muszą posiadać negatywny wynik testu, dowód szczepienia albo certyfikat ozdrowieńca. Automatyczne zakończenie kwarantanny po 5 dniach od wjazdu dotyczy wyłącznie dzieci do 6. roku życia. Istnieje obowiązek wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego. Formularz Szczegóły
Portugalia (kontynentalna) Należy posiadać Unijny Certyfikat COVID, poświadczający przyjęcie pełnego cyklu szczepienia od 14 do 270 dni przed przylotem, lub przebycie COVID-19 od 11 do 180 dni przed przylotem. Negatywny wynik testu antygenowego wykonany nie wcześniej niż 24h przed wylotem lub testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72h przed wylotem. Dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie są objęte restrykcjami.   Szczegóły
Rosja Wymagany dowód negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin. Zaświadczenie musi być w języku angielskim lub rosyjskim. Wymów negatywnego wyniku testu PCR, analogicznie jak w przypadku zaszczepionych i ozdrowieńcow. Obowiązują identyczne zasady jak w przypadku dorosłych. Podróże do Rosji są niedozwolone, nie dotyczy to obywateli ani rezydentów długoterminowych, oraz wyjątków z opisanych tutaj. Szczegóły
Słowacja Zniesiono restrykcje wjazdowe.   Szczegóły
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Wymagane potwierdzenie papierowe lub elektroniczne zakończenia pełnego cyklu szczepienia na 14 dni przed planowanym wylotem. Brak obowiązku wykonywania testu przed podróżą. Osoby niezaszczepione lub nie w pełni zaszczepione nie uzyskują prawa wjazdu do USA. Do 18 roku życia nie ma obowiązku okazywania certyfikatu szczepienia. Szczegóły
Seszele Brak obowiązku okazywania certyfikatu szczepienia. Osoby zaszczepione, które przebywają poza autoryzowanymi ośrodkami powinny wykonać test PCR w piątym dniu pobytu. W przypadku pozytywnego wyniku testu osoba kierowana jest na kwarantannę na własny koszt (od 7 do 10 dni). Osoby, które przeszły infekcję w okresie 2 do 12 tygodniu przez wyjazdem, zamiast negatywnego wyniku testu PCR mogą przedstawić negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą, załączając dowód przejścia infekcji. Wymagany jest negatywny wynik testu PCR wykonanego 72h przed podróżą. Osoby niezaszczepione, które przebywają poza autoryzowanymi ośrodkami powinny wykonać test PCR w piątym dniu pobytu. W przypadku pozytywnego wyniku testu osoba kierowana jest na kwarantannę na własny koszt (od 7 do 10 dni). Dzieci w wieku do 2 lat, nie wykazujące oznak choroby, są zwolnione z obowiązku przedstawienia wyniku testu PCR lub testu antygenowego. Warunki pobytu dla dzieci do lat 17 są takie same jak rodziców/opiekunów. Wszyscy podróżni muszą uzyskać zgodę na przyjazd poprzez wcześniejsze wypełnienie formularza online. Formularz Szczegóły
Tanzania Okazanie negatywnego wyniku testu PCR (pobranie do 96 godzin przed przylotem). Po przylocie obowiązkowe wykonanie szybkiego testu antygenowego na własny koszt. Analogicznie jak dla zaszczepionych/ozdrowieńców. Dzieci w wieku do 5 lat są zwolnione z wymogu wykonania testów. Obowiązek wypełnienia formularza wjazdowego do 24h przed wjazdem. Formularz Szczegóły
Tunezja Z testów zwolnione są pełnoletnie osoby, które posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. Zaświadczenie musi zawierać kod QR. Honorowany jest Unijny Certyfikat Covid-19. Osoby powyżej 6 roku życia, które nie są zaszczepione lub mają niepełne szczepienie muszą przedstawić negatywny wynik testu RT-PCR, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wylotem, lub testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem. Dzieci poniżej 6 roku życia zwolnione są z testów. Należy wypełnić kwestionariusz. Szczegóły
Turcja 1 czerwca zniesiony został obowiązkek przedstawiania testu na obecność koronawirusa. Obowiązek wypełnienia internetowego formularza lokalizacyjnego. Formularz Szczegóły
Ukraina Osoby posiadające ważne zaświadczenie o pełnym lub częściowym szczepieniu przeciwko COVID-19, zwolnione są z wymagań dotyczących testów i izolacji. Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego, nie starszego niż 72h. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testów. Szczegóły
Wielka Brytania Od 18 marca znikają wszystkie środki ostrożności przeciw COVID. Szczegóły
Włochy Od 1 czerwca 2022 r. przestają obowiązywać obostrzenia związane z wjazdem do Włoch. Nie musisz więc przedstawiać unijnego certyfikatu szczepienia (tzw. green pass) ani negatywnego wyniku testu. Nie trzeba też wypełniać formularza lokalizacyjnego. Szczegóły
Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj) Należy posiadać Certyfikat Szczepienia COVID lub zaświadczenie o pełnym cyklu szczepienia (tj. 2 dawki szczepionki) ukonczonego na 14 dni przed podróżą. Zaświadczenie o uzyskaniu statusu ozdrowieńca wystawione na co najmniej 1 miesiąc przed datą przylotu. Zaświadczenia/Certyfikaty muszą posiadać kod QR. Należy posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego w przeciągu 72h przed przylotem. Dodatkowy test należy wykonać w 6 i 9 dniu pobytu. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z restrykcji.   Szczegóły

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny. Prosimy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podróży do wybranego kraju, o sprawdzenie aktualnych restrykcji i wymagań sanitarnych w oficjalnych źródłach rządowych danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 01/08/2022 07:50