Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych   Testy COVID-19 dla podróżujących za granicę


Ograniczenia w podróżach zagranicznych

Po zniesieniu przez polski rząd kontroli i ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych UE obywatele Polski mogą podróżować do wielu europejskich krajów, których granice lądowe i powietrzne zostały otwarte. W niektórych państwach, które podjęły decyzję o otwarciu granic, konieczne będzie dostosowanie się do obowiązku kwarantanny, lub innych wymogów, w zależności od aktualnych restrykcji rządowych. Poniższe zestawienie dotyczy obywateli polskich, podrożujących z Polski. W przypadku rozpoczęcia podróży do wybranego kraju z innego państwa, mogą obowiązywać inne regulacje.

Kraj Granica lądowa Granica powietrzna Kwarantanna/inne wymogi
Albania Otwarta. Otwarta. Od 6 września każdy podróżujący do Albanii, musi spełnić warunki: być zaszczepiony dwiema dawkami szczepionki przeciwko koronawirusowi (ostatnia dawka 2 tygodnie przed przyjazdem) lub być ozdrowieńcem, albo okazać negatywny test (PCR wykonany w ciągu 72 godzin lub szybki test antygenowy wykonany w ciągu 48 godzin). Szczegóły
Austria Otwarta. Otwarta. Osoby przyjeżdżające do Austrii zobowiązane są do wykazania podczas kontroli przy przekroczeniu granicy jednej z czterech okoliczności: 1. negatywnego wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 (PCR ważny 72 godziny, antygenowy ważny 48 godzin. 2. zaszczepienia preparatem: BioTech/Pfizer, (Vaxzervia) AstraZeneca, Moderna, Sinophram, Janssen. 3. przebycia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 6 miesięcy (potrzebne zaświadczenie). 4. posiadania przeciwciał potwierdzonego w formie urzędowego zaświadczenia, nie starszego niż 3 miesiące. Szczegóły
Belgia Otwarta. Otwarta. Wszyscy nierezydenci (niezarejestrowani na pobyt stały lub czasowy) przyjeżdżający do Belgii z Polski muszą okazać negatywny wynik testu na Covid-19 wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem oraz kwarantanny i obowiązku poddania się testowi siódmego dnia po przybyciu do Belgii. Szczegóły
Bośnia i Hercegowina Otwarta. Otwarta. Od 11 czerwca na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na COVID-19 typu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48h, licząc od momentu wykonania testu. Zwolnione z posiadania testów są osoby zaszczepione, które co najmniej 14 dni przed wjazdem do BiH przyjęły ostatnią dawkę danej szczepionki, oraz ozdrowieńcy posiadający zaświadczenie lekarskie o odbyciu choroby w okresie od 14 do 180 dni przed przekroczeniem granicy. Nie obowiązuje kwarantanna. Szczegóły
Bułgaria Otwarta. Otwarta. Polska obecnie oznaczona jest jako zielona strefa niskiego ryzyka, co oznacza, że obywatele polscy mogą wjeżdżać na terytorium RB na następujących warunkach: po okazaniu ważnego unijnego certyfikatu cyfrowego UE Covid; na podstawie dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-19 przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do kraju, liczonego od daty badania wpisanej do dokumentu; dzieci do 12 roku życia. Szczegóły
Chiny Otwarta. Wymagana wiza. Obywatele RP przy podróży z Polski do Chin mogą korzystać wyłącznie z bezpośrednich połączeń lotniczych. Z dniem 22 lutego 2021 r. zniesiona została możliwość podróży obywateli RP z Polski do Chin z przesiadką (tranzytem) w państwie trzecim. Obywatele RP przebywający poza granicami RP, rozpoczynający podróż do Chin w innym państwie powinni kontaktować się z najbliższą Ambasadą ChRL w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości podróży do Chin. Pasażerowie podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać negatywny wynik badania COVID-19 wykonanego metodą molekularną (RT-PCR) oraz negatywny wynik testu IgM z krwi na obecność przeciwciał SARS-CoV-2. Szczegóły
Chorwacja Otwarta. Otwarta. Od 1 lipca wszyscy podróżujący do Chorwacji muszą okazać na granicy Unijny Certyfikat COVID, dowód zaszczepienia, ozdrowienia lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Szczegóły
Cypr Otwarta. Od 17 czerwca Polska znajduje się w strefie GREEN, nie ma obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa ani odbywania kwarantanny. Osoby podróżujące na Cypr muszą nie wcześniej niż 48 godzin przed terminem podróży wypełnić on-line ankietę (Cyprus Flight Pass). Szczegóły
Czarnogóra Otwarta. Otwarta. Od 14 września br. wjazd do Czarnogóry jest dozwolony, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków: - upłynęło 14 dni od podania drugiej dawki szczepionki dwudawkowej lub upłynęło 14 dni od immunizacji szczepionką jednodawkową; - posiada się negatywny wynik testu PCR na Covid-19, który nie jest starszy niż 72 godziny lub pozytywny test PCR, który jest starszy niż 14 i nie starszy niż 180 dni; -posiada się negatywny szybki test antygenowy, który nie jest starszy niż 48 godzin. Bezwarunkowo wjeżdżają do Czarnogóry osoby poniżej 18 roku życia – zarówno obywatele Czarnogóry, jak i obcokrajowcy. Szczegóły
Czechy Otwarta. Otwarta. Podróżujący z Polski do Czech mają obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 (upłynęło min. 14 dni od drugiego szczepienia lub min. 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej), odbyciu choroby (upłynęło nie więcej niż 180 dni) lub wykonania testu (antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h. Przed przekroczeniem granicy podróżujący mają obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego - https://plf.uzis.cz/. Szczegóły
Dania Otwarta. Otwarta. Wymóg okazania negatywnego wyniku testu wykonanego maksymalnie 48 godz. przed przekroczeniem granicy, potwierdzenia zaszczepienia albo wcześniejszego zakażenia, lub wykonanie tzw. szybkiego testu w ciągu 24 godz. od wjazdu do Danii, w przypadku transportu lotniczego – przed opuszczeniem strefy lotniska. Szczegóły
Estonia Otwarta. Otwarta. Osoby przybywające z Polski do Estonii bezpośrednio (bez tranzytu przez inne państwa) nie obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, nie muszą one też okazywać wyników testów diagnostycznych ani zaświadczeń o szczepieniu lub przebyciu COVID-19. W przypadku podróży tranzytem przez inne państwa, ewentualna kwarantanna zależy od skumulowanego dwutygodniowego wskaźnika infekcji w państwach tranzytowych. Szczegóły
Egipt Otwarta. Podróżny powinien posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego najwcześniej na 72 godziny przed przybyciem. Władze Egiptu dopuściły możliwość zrobienia testu po przylocie (Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba). Kwarantanna nie jest wymagana. Turyści w pełni zaszczepieni mogą wjechać do Egiptu bez testu PCR. Cykl szczepień musi być zakończony 14 dni przed terminem wjazdu do Egiptu. Szczegóły
Finlandia Otwarta. Otwarda. Jeśli podróżujesz bezpośrednio z Polski lub innego kraju o niskim ryzyku zakażenia COVID-19, nie musisz poddawać się kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego przy wjeździe. Certyfikat szczepienia ani test na COVID-19 nie jest wymagany dla osób podróżujących z krajów niskiego ryzyka. Szczegóły
Francja Otwarta. Otwarta. Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej musisz posiadać: negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą; lub zaświadczenie o szczepieniu (dwa tygodnie od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, albo 2 tygodnie po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Johnson & Johnson). Szczegóły
Grecja Otwarta. Otwarta. Od 19 czerwca, przyjazd do Grecji jest możliwy dla podróżnych posiadających negatywny wynik testu antygenowego. Dzieci do lat 12 zwolnione są z tego obowiązku. Osoby w pełni zaszczepione nie muszą robić testów. Szczegóły
Gruzja Otwarta. Otwarta. Możesz wjechać do Gruzji ze wszystkich państw, jeśli posiadasz zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19 i zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR wykonanym w ciągu ostatnich 72 godz. przed przyjazdem. Szczegóły
Hiszpania Otwarta. Otwarta. Od 27 września podróżujący z Polski do Hiszpanii muszą posiadać jedno z zaświadczeń: o przyjęciu szczepienia przeciwko COVID-19, o negatywnym wyniku testu, o przebyciu COVID-19. Testy PCR ważne są do 72h. Natomiast wyniki testu antygenowego będzie ważny do 48 godzin. Szczegóły
Holandia Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Podróżujący z Polski wszelkimi środkami transportu są zwolnieni z obowiązku testowania na Covid-19 oraz zalecenia 10-dniowej samoizolacji. Szczegóły
Irlandia Otwarta Otwarta Aby swobodnie swobodnie wjechać do Irlandii należy okazać jeden z następujących dokumentów: dowód szczepienia przeciwko COVID-19 (na przykład Unijny Certyfikat COVID); dowód wyzdrowienia z COVID w ciągu ostatnich 180 dni; negatywny wynik testu przeciwko COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy. Rodzaj testu, który należy wykonać to RT-PCR. Szczegóły
Islandia Otwarta. Od 27 lipca wszystkie osoby przybywające do Republiki Islandii zobowiązane są okazać negatywny wynik testu na COVID. Osoby zaszczepione oraz te, które przeszły infekcję COVID-19, po okazaniu właściwych dokumentów, są zwolnione z odbycia kwarantanny oraz obowiązku zrobienia dwóch testów po przyjeździe do Republiki Islandii. W przypadku osób niezaszczepionych lub nieposiadających certyfikatu ozdrowieńca, nadal konieczne jest wykonanie testu przed przybyciem do Republiki Islandii (PCR, nie starszy niż 72h) a następnie zrobienie testu na lotnisku/w porcie, pozostanie w pięciodniowej kwarantannie i wykonanie powtórnego testu. Szczegóły
Japonia Zamknięta. Możliwość wjazdu do kraju istnieje jedynie dla posiadaczy wiz. Wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa (nie starszego niż 72 godziny). Po przylocie do Japonii, na lotnisku, wykonywany jest drugi test. W przypadku, wyniku negatywnego, przyjeżdżający maobowiązek odbyć 14-dniową kwarantannę. Szczegóły
Kanada Otwarta. Od 5 lipca 2021 r. od godz. 23:59 EDT w pełni zaszczepieni podróżni upoważnieni do wjazdu do Kanady będą zwolnieni z kwarantanny. Ponadto, w pełni zaszczepieni podróżni przybywający drogą lotniczą nie będą musieli zatrzymywać się w autoryzowanych przez rząd hotelach. Niemniej jednak w pełni zaszczepieni podróżni muszą nadal spełniać wszystkie inne obowiązujące wymogi, w tym dot. wykonania testu na COVID-19 przed przyjazdem i po przyjeździe (na lotnisku). Szczegóły
Korea Południowa Otwarta dla posiadaczy wiz. Od 1 września 2021 r. władze Korei Południowej przywracają ruch bezwizowy dla obywateli RP. Do wjazdu wymagany jest negatywny wynik testu PCR wykonany w ciągu 72 h od wylotu. Wszystkich podróżnych obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. Więcej informacji dotyczących przepisów wjazdowych i aktualnych restrykcji dostępnych jest na stronie internetowej Ambasady RP w Seulu. Szczegóły
Litwa Otwarta. Otwarta. Podróżni przyjeżdżający z Polski muszą: Przedstawić negatywny wynik testu PCR(72h) lub antygenowego(48h) Wypełnić ankietę dla podróżnych https://keleiviams.nvsc.lt/en/form Negatywny wynik testu nie zwalnia z 10-dniowej kwarantanny Szczegóły
Luksemburg Otwarta. Otwarta. Pasażerowie przybywający do Luksemburga drogą powietrzną muszą przedstawić wynik ujemny testu na obecność wirusa. Test powinien zostać zrealizowany na 72 godziny przed wylotem. Odnosi się to do osób powyżej 6 roku życia, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych. Drogą lądową wjazd możliwy bez jakichkolwiek formalności. Szczegóły
Łotwa Otwarta. Otwarta. Od 16 czerwca osoby zaszczepione lub posiadające zaświadczenie o przebyciu choroby COVID-19 (ozdrowieńcy) przyjeżdżające na Łotwę z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Wielkiej Brytanii (UE, EOG, Szwajcaria, Wielka Brytania) z uznanym przez UE cyfrowym certyfikatem Covid-19 nie muszą przestrzegać samoizolacji. Szczegóły
Macedonia Północna Otwarta. Otwarta. Od 01.09.2021 r. zarówno do wjazdu jak i wyjazdu z terytorium Macedonii Północnej konieczne będzie posiadanie jednego z następujących dokumentów: Certyfikat potwierdzający przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciw SARS-COV-2. Certyfikat/potwierdzenie przejścia infekcji COVID-19 w ciągu ostatnich 45 dniach (licząc od dnia wyzdrowienia). Negatywny wynik testu RT-PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem/wyjazdem z terytorium kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego przeprowadzonego 48 godzin przed wjazdem/wyjazdem z terytorium kraju. Szczegóły
Malta Otwarta. Podróżni, którzy posiadają uznawane przez Maltę certyfikaty szczepienia przeciw Covid-19 mogą wjechać bez konieczności poddania się kwarantannie. Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą dodatkowo - obok poddania się obowiązkowej kwarantannie po przybyciu na Maltę - posiadać negatywny wynik testu PCR. Test musi być wykonany w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę. Posiadanie negatywnego wyniku testu PCR nie zwalnia z kwarantanny. Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19 lub negatywnego wyniku testu PCR nie będą wpuszczani na pokład samolotów lub statków udających się na Maltę. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny, pod warunkiem, że okażą po przybyciu na Maltę negatywny wynik testu PCR. Szczegóły
Maroko Otwarta. Polska obecnie znajduje się na liście "A". Podróżni, w tym dzieci powyżej 10. roku życia, przybywający z tych krajów mogą wjechać do Maroka jeżeli posiadają: zaświadczenie (marokańskie lub zagraniczne) o kompletnym zaszczepieniu (osobę uważa się za kompletnie zaszczepioną po dwóch tygodniach od otrzymania ostatniej dawki szczepionki (jednej dawki dla szczepionek jednodawkowych i drugiej dawki dla szczepionek dwudawkowych) lub negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 48 godzin przed datą wjazdu do Maroka oraz wypełnioną fiszkę sanitarną pasażera (rozdawane w samolocie). Szczegóły
Niemcy Otwarta. Otwarta. Od 1 sierpnia 2021 r. przyjazd do Niemiec jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem. Z okazywania testu zwolnione są dzieci do lat 12 oraz osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE); ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie); Szczegóły
Norwegia Otwarta. Otwarta. Od 21 czerwca br. Polska jest krajem oznaczonym na zielono, czyli wolnym od kwarantanny w Norwegii. Norwegia akceptuje unijne certyfikaty COVID. Dla podróżujących do Norwegii samolotem bezpośrednio z Polski, nie ma kwarantanny po przylocie do Norwegii. Szczegóły
Portugalia Otwarta. Otwarta. W ramach działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 władze Republiki Portugalskiej zaostrzyły restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej. Z Polski dopuszcza się wyłącznie podróże konieczne. Podróżni zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 24 miesięcy. Madera, Azory - osoby, które są zaczepione przeciwko koronawirusowi oraz ozdrowieńcy zwolnieni z testów. Szczegóły
Rumunia Otwarta. Otwarta. Polska nie jest uznawana przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie i jest umieszona na tzw. zielonej liście. Tym samym nie ma ograniczeń epidemicznych dla osób przybywających z Polski do Rumunii – nie są wymagane ani testy ani zaświadczenia o szczepieniu. Szczegóły
Rosja Zamknięta. Zamknięta. W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR. Szczegóły
Serbia Otwarta. Otwarta. Obywatele polscy przyjeżdżający do Republiki Serbii zobowiązani są do przedstawienia na granicy negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 w języku angielskim lub serbskim nie starszego niż 48 godzin od momentu otrzymania rezultatu. Dzieci do lat 12, jeśli ich opiekunowie mają ze sobą negatywny test RT-PCR, są zwolnione z jego posiadania. Szczepienia wykonane poza Serbią nie są uznawane i nie zwalniają z obowiązku posiadania negatywnego testu RT-PCR przy wjeździe do Serbii. Szczegóły
Słowacja Otwarta. Otwarta. Nie podlegają kwarantannie osoby które: osoby, które odbyły pełny cykl szczepień i odczekały określoną liczbę dni (14 dni dla szczepionek dwudawkowych, 21 dni na szczepionem jednodawkowych). U ozdrowieńców akceptowana jest jedna dawka szczepienia (pod warunkiem, że od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni, a nie minęło więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19). Nadal należy rejestrować się na dedykowanej stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/ Szczegóły
Słowenia Otwarta. Otwarta. Od 15 lipca wjazd do Słowenii bez kwarantanny i obowiązku przedłożenia negatywnego wyniku testów tylko dla osób z unijnym certyfikatem Covid. Osoby udające się do Słowenii w celach turystycznych bez unijnego certyikatu muszą spełniać tzw. kryterium PCT tj. być ozdrowieńcem, osobą zaszczepioną lub posiadać negatywny wynik testu PRC lub HAG nie starszy od 48 godzin. Szczegóły
Stany Zjednoczone (USA) Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna. Ponowne otwarcie granic ma nastąpić w listopadzie i dotyczyć będzie pasażerów z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Szczegóły
Szwajcaria Otwarta. Otwarta. Osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z Polski nie podlegają obecnie kwarantannie. Od 20 września 2021 roku w celu wjazdu do Szwajcarii należy spełnić łącznie następujące wymogi: obowiązek rejestracji za pomocą formularza elektronicznego, który należy wypełnić przed przyjazdem do Szwajcarii (dla podróżujących wszystkimi rodzajami transportu); obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 (powinien być to test PCR wykonany z próbki pobranej w ciągu ostatnich 72 godzin lub test antygenowy wykonany w ciągu ostatnich 48 h przed przyjazdem do Szwajcarii). Szczegóły
Szwecja Otwarta. Otwarta. Przyjeżdżający do Szwecji będą musieli okazać negatywny test wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed planowanym przyjazdem do tego kraju. Z tego obowiązku zwolnione są osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńcy. Szczegóły
Tunezja Otwarta. Od 1 lipca br. warunkiem wjazdu na terytorium Tunezji jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR z kodem QR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Dotyczy to zarówno osób zaszczepionych jak i ozdrowieńców.

Na chwilę obecną brak informacji dot. dzieci poniżej 12 roku życia. Na terytorium całego kraju obowiązuje godzina policyjna w godzinach 20:00 - 5:00.
Szczegóły
Turcja Otwarta (z wyjątkiem granicy z Iranem). Otwarta. Przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji lub antygenowy wykonany nie później niż 48 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Nie wymaga się posiadania negatywnego testu od: 1. osób, które, min. 14 dni przed przybyciem do Turcji otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 i posiadają stosowne zaświadczenie, 2. osób, które w ciągu ostatnich 6 m-cy przed przybyciem do Turcji chorowały na COVID-19 i posiadają stosowne zaświadczenie, 3. dzieci do 6 roku życia, 4. dzieci w wieku 6-18 lat, jeżeli ich rodzice spełniają warunki wymienione w pkt. 1. Szczegóły
Ukraina Otwarta. Otwarta. Aby wjechać na Ukrainę polscy obywatele muszą okazać odpowiednie ubezpieczenie oraz negatywny wynik testu PCR albo testu antygenowego w kierunku COVID-19, który musi zostać przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem ukraińskiej granicy, lub dokument potwierdzający odbycie pełnego kursu szczepienia przeciwko COVID-19. Szczegóły
Węgry Otwarta. Otwarta. Wjazd na Węgry drogą lądową lub wodną (czyli z wyłączeniem drogi powietrznej, tj. przylotu samolotem) z terytorium Austrii, Chorwacji, Rumunii, Serbii, Słowacji lub Słowenii odbywa się - bez względu na obywatelstwo - według generalnych zasad, bez dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Szczegóły
Wielka Brytania Otwarta. Otwarta. Osoby w pełni zaszczepione, przyjeżdżające z krajów niskiego ryzyka epidemicznego są zobowiązane: Zarezerwować i opłacić test na COVID-19, który jest do wykonania w 1. lub 2. dniu po przyjeździe; Wypełnić formularz lokacyjny – w ciągu 48 godzin przed przyjazdem; Wykonać test na COVID-19 w 1. lub 2. dniu pobytu. Osoby, które nie są w pełni zaszczepione są zobowiązane: Wykonać test na COVID-19 w ciągu 3 dni przed przyjazdem; Zarezerwować i opłacić pakiet testów na 2. i 8. dzień pobytu; Wypełnić formularz lokacyjny – w ciągu 48 godzin przed przyjazdem. Odbyć 10-dniową kwarantannę w miejscu pobytu; Wykonać test na COVID-19 w 2. i 8. dniu pobytu. Szczegóły
Włochy Otwarta. Otwarta. Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski do dnia 30.08.2021 r. zobowiązane są do: zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form; przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch (wzór zaświadczenia tutaj). Osoby po pełnym cyklu szczepień zwolnione są z testów. Szczegóły

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny. Prosimy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podróży do wybranego kraju, o sprawdzenie aktualnych restrykcji i wymagań sanitarnych w oficjalnych źródłach rządowych danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2021 09:30