Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych


Ograniczenia w podróżach zagranicznych

Po zniesieniu przez polski rząd kontroli i ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych UE obywatele Polski mogą podróżować do wielu europejskich krajów, których granice lądowe i powietrzne zostały otwarte. W niektórych państwach, które podjęły decyzję o otwarciu granic, konieczne będzie dostosowanie się do obowiązku kwarantanny, lub innych wymogów, w zależności od aktualnych restrykcji rządowych. Poniższe zestawienie dotyczy obywateli polskich, podrożujących z Polski. W przypadku rozpoczęcia podróży do wybranego kraju z innego państwa, mogą obowiązywać inne regulacje.

Kraj Granica lądowa Granica powietrzna Kwarantanna/inne wymogi
Albania Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Austria Otwarta. Otwarta. Od 15 stycznia wszyscy podróżni muszą zarejestrować się przez internet, wypełniając deklarację „Pre-Travel-Clearance“. Polacy będą mogli być w izolacji 10 dni bez testu, albo 5 dni, jeśli poddadzą się darmowemu badaniu. Jeśli wynik będzie negatywny, kwarantanna zostanie skrócona.
Belgia Otwarta. Otwarta. Od 25 grudnia 2020 r. wszyscy nierezydenci (niezarejestrowani na pobyt stały lub czasowy) przyjeżdżający do Belgii z Polski (obszarów oznaczonych kolorem czerwonym na diplomatie.belgium.be – w tym Polska) muszą okazać negatywny wynik testu na Covid-19 wykonany maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem (test PCR z wynikiem w j. niderlandzkim, francuskim, niemieckim lub angielskim).
Bośnia i Hercegowina Otwarta. Otwarta. Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 typu PCR (tzw. test genetyczny, test molekularny, w formie wymazu) wykonanego w ciągu 48 h, licząc od daty wykonania testu. Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Test można wykonać także w Chorwacji. Nie obowiązuje kwarantanna.
Bułgaria Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Wymagana deklaracja zdrowia.
Chiny Otwarta. Wymagana wiza. Wymagana 14-dniowa kwarantanna w wyznaczonym przed władze miejscu, na własny koszt. Obowiązkowy negatywny wynik testu na COVID-19.
Chorwacja Otwarta. Otwarta. Obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji.
Cypr Zamknięta dla ruchu turystycznego. Podróż na Cypr mogą odbyć wyłącznie obywatele Republiki Cypryjskiej i członkowie ich rodzin, osoby mieszkające na stałe w Republice Cypryjskiej, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz osoby, które uzyskały indywidualną zgodę władz cypryjskich.
Czarnogóra Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Czechy Zamknięta. Zamknięta. Wjazd na terytorium Czech zamknięty, z wyjątkami dotyczącymi określonych kategorii osób.
Dania Otwarta. Otwarta. Obecnie wjazd tylko z udokumentowanym ważnym powodem. Duńskie władze zalecają wykonanie testów na obecność koronawirusa oraz samoizolację do momentu otrzymania wyników.
Estonia Otwarta. Otwarta. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Egipt Otwarta. Podróżny powinien posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego najwcześniej na 72 godziny przed przybyciem. Władze Egiptu dopuściły możliwość zrobienia testu po przylocie (Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba). Kwarantanna nie jest wymagana.
Finlandia Otwarta. Otwarda. Od 5 października 2020 roku przy podróżach z Polski do Finlandii ponownie obowiązują ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Podróżni powinni posiadać stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studa czy udział w wydarzeniach rodzinnych. Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Uwaga! W chwili obecnej wjazd do Finlandii w celach rekreacyjnych lub turystycznych nie jest możliwy.
Francja Otwarta. Otwarta. Osoby wjeżdżające na terytorium Francji z państw UE nie podlegają kwarantannie.
Grecja Otwarta granica z Bułgarią, pozostałe zamknięte lub ruch ograniczony. Otwarta. Od dnia 18 grudnia 2020 do 7 stycznia 2021 (z możliwością przedłużenia) osoby przybywające do Grecji zostaną zobligowane do poddania się 3 dniowej kwarantannie. Wymogi dotycząc obowiązku posiadania formularza PLF oraz zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na COVID-19 (szczegóły poniżej) pozostają bez zmiany.
Gruzja Zamknięta. Zamknięta, z wyjątkiem lotów rejsowych z wyjątkiem lotów z/do Warszawy i Katowic. Obywatel polski, przylatujący samolotem z Polski i posiadający ze sobą dokument potwierdzający wykonanie testu PCR w ciągu ostatnich 72h przed przylotem do Gruzji, zostanie skierowany na 8-dniową samoizolację. W przypadku braku ww. dokumentu osoba ta będzie musiała się poddać obowiązkowej 8-dniowej kwarantannie na własny koszt w miejscu wskazanym przez służby lokalne. W 8-ym dniu zostanie wykonany test PCR (na własny koszt) i jeżeli wynik będzie negatywny, to będzie można opuścić kwarantannę następnego dnia, jednakże konieczne będzie powtórzenie testu PCR 12-stego dnia (na własny koszt).
Hiszpania Otwarta. Otwarta. Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy.
Holandia Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Od 29 grudnia 2020 r. od godz. 00:01 wszyscy podróżni (osoby 13+) wjeżdżający do Królestwa Niderlandów samolotem, autokarem, pociągiem, statkiem i promem z krajów oznaczonych kodem pomarańczowym lub czerwonym (w tym z Polski) muszą okazać przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży negatywny wynik testu molekularnego PCR na Sars-Cov-2/COVID-19 oraz podpisane oświadczenie.
Irlandia Otwarta Otwarta Pasażerowie przylatujący do Irlandii z obszarów zielonych nie będą objęci żadnymi ograniczeniami wjazdowymi. Osoby podróżujące z pomarańczowych, czerwonych i szarych regionów będą zobowiązane do ograniczenia swojego przemieszczania przez 14 dni. Nie ma obowiązku pozostania w Irlandii przez 14 dni, ale przez cały okres pobytu należy stosować się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. Mapa powyższych obszarów jest dostępna na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i będzie aktualizowana co 7 dni w czwartek.
Islandia Otwarta. Żeby wjechać na Islandię, trzeba poddać się 14-dniowej kwarantannie albo zrobić dwa testy na koronawirusa i przejść 5-dniową kwarantannę pomiędzy testami.
Japonia Zamknięta. Wymagana 14-dniowa kwarantanna, jeśli na lotnisku podróżny otrzyma pozytywny wynik testu PCR.
Kanada Zamknięta. Od 7.01.2021 r. władze Kanady wprowadzają obowiązek przedstawienia negatywnego testu na COVID-19, przez pasażerów powyżej 5 roku życia, lecących do Kanady,. Dowód na posiadanie negatywnego wyniku testu laboratoryjnego będzie musiał być przedstawiony linii lotniczej przed wejściem na pokład samolotu do Kanady. Test należy przeprowadzić przy użyciu testu łańcuchowej reakcji polimerazy molekularnej COVID-19 (PCR) i należy go wykonać w ciągu 72 godzin przed planowanym wylotem do Kanady. Przedstawienie negatywnego wyniku testu nie zwalnia z obowiązku odbycia 14 dniowej kwarantanny po przylocie.
Korea Południowa Otwarta dla posiadaczy wiz. Wymagana 14-dniowa kwarantanna. Podróżni są poddawani testowi na obecność koronawirusa.
Litwa Otwarta. Otwarta. Uwaga: pomimo, że osoby z Polski na Litwę mogą przybywać bez izolacji i obowiązku testu, to przybywający na Litwę transportem lotniczym i rejsowym lądowym (morskim) powinny ankietę wypełnić przed wylotem/wyjazdem na Litwę, przed wejściem do samolotu/autobusu (na prom) będą proszone o okazanie potwierdzenia rejestracji w formie elektronicznej (kod QR): TUTAJ
Luksemburg Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Łotwa Otwarta. Otwarta. Wszyscy pasażerowie przybywający na Łotwę, zgodnie z krajowymi ograniczeniami, muszą przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, który został wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin.
Macedonia Północna Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Malta Otwarta. Należy przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, który został wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem na Maltę. Podróżni, którzy nie będą posiadać wyniku testu mogą, zostać poddani testowi po przylocie na Maltę i skierowani na kwarantannę.
Maroko Otwarta. Wymagany jest wynik testu PCR przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą, zaproszenie przez marokańską firmę (podróż służbowa), potwierdzenie rezerwacji noclegu (podróż indywidualna). Przyjeżdżający muszą mieć „kartę zdrowia pasażera”, która jest dostępna na stronie internetowej ONDA (Office National des Aeroports, TUTAJ
Niemcy Otwarta. Otwarta. Od 24 października cała Polska jest uznana za obszar podwyższonego ryzyka. Przy podróży do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka należy liczyć się z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonaniem elektronicznej rejestracji podróży na PORTALU. Tranzyt przez Niemcy jest dozwolony bez wcześniejszej rejestracji i bez kwarantanny. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegów.
Norwegia Otwarta. Otwarta. Polska została zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna nie spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznacza to obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii.
Portugalia Otwarta. Otwarta. Przy wjeździe na Maderę i Azory obowiązuje wymóg testów na COVID-19. Aktualnie w Portugalii obowiązuje Stan Wyjątkowy. Szczegóły: TUTAJ.
Rumunia Otwarta. Otwarta. Polska od 04.01.2021 r. od g. 18.00 znajdzie się na jest na liście krajów niebezpiecznych epidemicznie, tym samym osoby przybywające z Polski do Rumunii mają obowiązek odbycia 14-dniowej izolacji domowej/ kwarantanny.
Rosja Zamknięta. Zamknięta. W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR.
Serbia Otwarta. Otwarta. Od dnia 20 grudnia 2020 roku obywatele polscy przyjeżdżający do Republiki Serbii zobowiązani są do przedstawienia na granicy negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2, otrzymanego w ciągu ostatnich 48 godzin; nie dotyczy to osób przejeżdżających przez Serbię tranzytem w czasie do 12 godzin.
Słowacja Otwarta. Otwarta. Od dnia 16 listopada 2020 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, kierowcy autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego.
Słowenia Otwarta. Otwarta. Osoby wjeżdżające z Polski do Słowenii muszą przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa lub przejść 10-dniową kwarantannę. Wyjątki dotyczą osób podróżujących służbowo, w sprawach rodzinnych oraz pracowników transgranicznych.
Stany Zjednoczone (USA) Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Szwajcaria Otwarta. Otwarta. Od 19 grudnia 2020 r. osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z Polski nie będą podlegać kwarantannie.
Szwecja Otwarta. Otwarta. Brak ograniczeń wjazdu i wyjazdu do/ze Szwecji dla obywateli UE, w tym dla obywateli RP. Ograniczenia wjazdu wyłącznie dla obywateli spoza EOG i Szwajcarii.
Tunezja Otwarta. Zgodnie z komunikatem tunezyjskiego Ministerstwa Zdrowia (publikacja 9.11.2020) władze RT z dniem 16 listopada br. wprowadzają obowiązek okazania przez wszystkie osoby wjeżdżające do Tunezji zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik testu RT-PCR (wykonany na maksymalnie 72 h przed wyjazdem i na maksymalnie 120 h przed wjazdem do Tunezji) jak również obowiązek poddania się 14 dniowej auto-kwarantannie w miejscu zamieszkania; w przypadku braku objawów i negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego po 6 dniach pobytu - kwarantanna 7 dni. Na lotnisku każda osoba musi wypełnić ankietę sanitarną.
Turcja Otwarta (z wyjątkiem granicy z Iranem). Otwarta. Od 28 grudnia 2020 r. pasażerowie przylatujący do Turcji samolotem a od 30 grudnia 2020 r. wszyscy pasażerowie przybywający do Turcji drogą powietrzną, lądową lub morską, są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnych wyników testu PCR, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu.
Ukraina Otwarta. Otwarta. Osoby, które przekraczają granicę państwową Ukrainy z kraju o podwyższonym stopniu ryzyka COVID-19 (kraj z „czerwonej” listy) oraz osoby, które przeciągu 14 dni od momentu przekroczenia ukraińskiej granicy były na terytorium takiego kraju podlegają 14-dniowej kwarantannie. OBECNIE POLSKA ZNAJDUJE SIĘ NA „CZERWONEJ” LIŚCIE (aktualna lista krajów o podwyższonym ryzyku COVID-19 znajduje się pod poniższym linkiem: TUTAJ).
Węgry Zamknięta. Zamknięta. Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Pozostali cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu POBYTU.
Wielka Brytania Otwarta. Otwarta. Od 15 stycznia od godz.4:00 rano obowiązkowe jest przedłożenie negatywnego testu na koronawirusa przed wjazdem do Anglii. Obowiązuje to wszystkich przyjezdnych powyżej 11. roku życia. Test nie zwalnia z obowiązku odbycia obowiązkowej 10-dniowej samoizolacji po powrocie z kraju, który nie znajduje się na liście korytarzy podróży.
Włochy Otwarta. Otwarta. Szczegóły ograniczeń TUTAJ

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny. Prosimy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podróży do wybranego kraju, o sprawdzenie aktualnych restrykcji i wymagań sanitarnych w oficjalnych źródłach rządowych danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2021 12:12