Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych


Ograniczenia w podróżach zagranicznych

Po zniesieniu przez polski rząd kontroli i ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych UE obywatele Polski mogą podróżować do wielu europejskich krajów, których granice lądowe i powietrzne zostały otwarte. W niektórych państwach, które podjęły decyzję o otwarciu granic, konieczne będzie dostosowanie się do obowiązku kwarantanny, lub innych wymogów, w zależności od aktualnych restrykcji rządowych. Poniższe zestawienie dotyczy obywateli polskich, podrożujących z Polski. W przypadku rozpoczęcia podróży do wybranego kraju z innego państwa, mogą obowiązywać inne regulacje.

Kraj Granica lądowa Granica powietrzna Kwarantanna/inne wymogi
Albania Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Szczegóły
Austria Otwarta. Otwarta. Od 15 stycznia wszyscy podróżni muszą zarejestrować się przez internet, wypełniając deklarację „Pre-Travel-Clearance“. Polacy będą mogli być w izolacji 10 dni bez testu, albo 5 dni, jeśli poddadzą się darmowemu badaniu. Jeśli wynik będzie negatywny, kwarantanna zostanie skrócona. Szczegóły
Belgia Zamknięta. Zamknięta. Wszyscy nierezydenci (niezarejestrowani na pobyt stały lub czasowy) przyjeżdżający do Belgii z Polski muszą okazać negatywny wynik testu na Covid-19 wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem oraz kwarantanny i obowiązku poddania się testowi siódmego dnia po przybyciu do Belgii. Szczegóły
Bośnia i Hercegowina Otwarta. Otwarta. Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 typu PCR (tzw. test genetyczny, test molekularny, w formie wymazu) wykonanego w ciągu 48 h, licząc od daty wykonania testu. Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Test można wykonać także w Chorwacji. Nie obowiązuje kwarantanna. Szczegóły
Bułgaria Otwarta. Otwarta. Dd 1 maja turyści wjeżdżający do Bułgarii zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na covid-19. Oprócz testów PCR, wykonanych na 72 godziny przed przylotem, akceptowane są również testy antygenowe wykonane na 48 godzin przed przylotem. Z testu zwolnione są osoby zaszczepione oraz osoby po przebyciu choroby. Szczegóły
Chiny Otwarta. Wymagana wiza. Obywatele RP przy podróży z Polski do Chin mogą korzystać wyłącznie z bezpośrednich połączeń lotniczych. Z dniem 22 lutego 2021 r. zniesiona została możliwość podróży obywateli RP z Polski do Chin z przesiadką (tranzytem) w państwie trzecim. Obywatele RP przebywający poza granicami RP, rozpoczynający podróż do Chin w innym państwie powinni kontaktować się z najbliższą Ambasadą ChRL w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości podróży do Chin. Pasażerowie podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać negatywny wynik badania COVID-19 wykonanego metodą molekularną (RT-PCR) oraz negatywny wynik testu IgM z krwi na obecność przeciwciał SARS-CoV-2. Szczegóły
Chorwacja Otwarta. Otwarta. Podróżni z Polski mogą dostać się na terytorium Chorwacji bez ograniczeń, o ile nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 oraz nie wykazują objawów choroby. Szczegóły
Cypr Otwarta. Od 17 czerwca nie ma obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa ani odbywania kwarantanny. Szczegóły
Czarnogóra Otwarta. Otwarta. Wjazd możliwy bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu lub szczepienia na koronawirusa. Szczegóły
Czechy Otwarta. Otwarta. Brak ograniczeń podróżnych. Szczegóły
Dania Otwarta. Otwarta. Wymóg okazania negatywnego wyniku testu wykonanego maksymalnie 48 godz. przed przekroczeniem granicy, potwierdzenia zaszczepienia albo wcześniejszego zakażenia, lub wykonanie tzw. szybkiego testu w ciągu 24 godz. od wjazdu do Danii, w przypadku transportu lotniczego – przed opuszczeniem strefy lotniska. Szczegóły
Estonia Otwarta. Otwarta. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna. Szczegóły
Egipt Otwarta. Podróżny powinien posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego najwcześniej na 72 godziny przed przybyciem. Władze Egiptu dopuściły możliwość zrobienia testu po przylocie (Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba). Kwarantanna nie jest wymagana. Szczegóły
Finlandia Otwarta. Otwarda. Obecne dodatkowe ograniczenia wjazdu do Finlandii z państw strefy Schengen, w tym z Polski, zostały po raz kolejny przedłużone i będą obowiązywały co najmniej do 25 maja br. Podróżni powinni posiadać stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studa czy udział w wydarzeniach rodzinnych. Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Uwaga! W chwili obecnej wjazd do Finlandii w celach rekreacyjnych lub turystycznych nie jest możliwy. Szczegóły
Francja Otwarta. Otwarta. Polska znalazła się na liście zielonej, co oznacza, że przyjezdni z Polski nie muszą wykonywać testu PCR przed wjazdem do Francji pod warunkiem pełnego zaszczepienia przeciw Covid-19. W przypadku szczepionek dwudawkowych przed przybyciem do kraju należy odczekać dwa tygodnie, natomiast w przypadku preparatów jednodawkowych- cztery. Bez testu mogą także podróżować osoby, które na dwa tygodnie wcześniej zostały zaszczepione jedną dawką szczepionki i są ozdrowieńcami. Osoby niezaszczepione są zobowiązane do wykonania testów PCR lub antygenowych przed podróżą. Przystąpienie Francji do unijnych certyfikatów szczepień ma nastąpić najpóźniej 1 lipca. Szczegóły
Grecja Otwarta. Otwarta. Od 19 kwietnia, podróżni będą mogli wjechać do Grecji bez konieczności przechodzenia siedmiodniowej obowiązkowej kwarantanny po przylocie. Warunkiem jest posiadanie negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy, lub posiadanie zaświadczenia o szczepieniu wydanego przez organ publiczny w języku angielskim, które potwierdza, że minęło 14 dni od zakończenia pełnego szczepienia na Covid-19. Akceptowane są szczepionki: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson &Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm. Szczegóły
Gruzja Zamknięta. Zamknięta, z wyjątkiem lotów rejsowych z wyjątkiem lotów z/do Warszawy i Katowic. Obywatel polski, przylatujący samolotem z Polski i posiadający ze sobą dokument potwierdzający wykonanie testu PCR w ciągu ostatnich 72h przed przylotem do Gruzji, zostanie skierowany na 8-dniową samoizolację. W przypadku braku ww. dokumentu osoba ta będzie musiała się poddać obowiązkowej 8-dniowej kwarantannie na własny koszt w miejscu wskazanym przez służby lokalne. W 8-ym dniu zostanie wykonany test PCR (na własny koszt) i jeżeli wynik będzie negatywny, to będzie można opuścić kwarantannę następnego dnia, jednakże konieczne będzie powtórzenie testu PCR 12-stego dnia (na własny koszt). Szczegóły
Hiszpania Otwarta. Otwarta. Od 7 czerwca 2021 roku, podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym jednego z poniższych dokumentów:Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19; Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2; Zaświadczenia o przebyciu COVID-19. Szczegóły
Holandia Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Podróżujący z Polski wszelkimi środkami transportu są zwolnieni z obowiązku testowania na Covid-19 oraz zalecenia 10-dniowej samoizolacji. Szczegóły
Irlandia Otwarta Otwarta Rząd irlandzki wprowadza obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa dla wszystkich przyjeżdżających do tego kraju. Test PCR będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż na 72 godziny przed planowanym przyjazdem do Irlandii. Pasażerowie przylatujący do Irlandii z obszarów zielonych nie będą objęci żadnymi ograniczeniami wjazdowymi. Osoby podróżujące z pomarańczowych, czerwonych i szarych regionów będą zobowiązane do ograniczenia swojego przemieszczania przez 14 dni. Nie ma obowiązku pozostania w Irlandii przez 14 dni, ale przez cały okres pobytu należy stosować się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. Mapa powyższych obszarów jest dostępna na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i będzie aktualizowana co 7 dni w czwartek. Szczegóły
Islandia Otwarta. Każda osoba przybywająca z zagranicy ma możliwość poddania się badaniom przesiewowym na COVID-19 po przekroczeniu granicy lub odbycia 14-dniowej kwarantanny. Z obowiązku tego zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi. Szczegóły
Japonia Zamknięta. Możliwość wjazdu do kraju istnieje jedynie dla posiadaczy wiz. Wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa (nie starszego niż 72 godziny). Szczegóły
Kanada Zamknięta. Od 7.01.2021 r. władze Kanady wprowadzają obowiązek przedstawienia negatywnego testu na COVID-19, przez pasażerów powyżej 5 roku życia, lecących do Kanady,. Dowód na posiadanie negatywnego wyniku testu laboratoryjnego będzie musiał być przedstawiony linii lotniczej przed wejściem na pokład samolotu do Kanady. Test PCR powinien być wykonany w ciągu 72 godzin przed planowanym wylotem. Przedstawienie negatywnego wyniku testu nie zwalnia z obowiązku odbycia 14 dniowej kwarantanny po przylocie. Od 22 lutego 2021 r. wszyscy podróżni przybywający do Kanady drogą powietrzną (z pewnymi wyjątkami), będą musieli wykonać test molekularny COVID-19 po przybyciu do Kanady przed opuszczeniem lotniska, oraz kolejny pod koniec 14-dniowego okresu kwarantanny. Szczegóły
Korea Południowa Otwarta dla posiadaczy wiz. Od 13 kwietnia br. władze Korei Południowej przywróciły obowiązek wizowy wobec obywateli RP. Wszyscy podróżni z zagranicy kierowani są na obowiązkową 14-dniową kwarantannę oraz poddawani testowi na obecność koronawirusa. Posiadacze wiz krótkoterminowych odbywają kwarantannę w ośrodku rządowym pokrywając koszt pobytu (ok. 6 tys. PLN). Posiadacze wiz długoterminowych oraz prawa pobytowego mogą kwarantannę odbyć w miejscu zamieszkania. Na chwilę obecną nie wiadomo do kiedy wprowadzone obostrzenia będą obowiązywać. Szczegóły
Litwa Otwarta. Otwarta. Wjeżdżając na Litwę z Polski musisz okazać negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR albo AT lub RAT), koniecznie musisz także wypełnić litewską ankietę dla podróżnych (link niżej). Test może być wykonany maksymalnie 72 godzin przed twoim wjazdem na Litwę. Oprócz testu podlegasz na Litwie 10-dniowej izolacji. Szczegóły
Luksemburg Otwarta. Otwarta. Pasażerowie przybywający do Luksemburga drogą powietrzną muszą przedstawić wynik ujemny testu na obecność wirusa. Test powinien zostać zrealizowany na 72 godziny przed wylotem. Odnosi się to do osób powyżej 6 roku życia, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych. Obowiązek realizacji testu dotyczy również osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Szczegóły
Łotwa Otwarta. Otwarta. Wjazd na Łotwę dozwolony tylko z negatywnym testem na Covid-19! Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do granicy łotewskiej lub wejściem na pokład przewoźnika pasażerskiego, np. samolotu. Osoby, które przebywały w Polsce lub przejeżdżały przez Polskę tranzytem w ciągu ostatnich 14 dni, podlegają obowiązkowej samoizolacji. 07.04.2021 r. na Łotwie skończył się stan nadzwyczajny, jednak obostrzenia wciąż obowiązują. Samoizolacja trwa 10 dni licząc od dnia wjazdu na Łotwę. Szczegóły
Macedonia Północna Otwarta. Otwarta. Granice Macedonii Północnej są otwarte dla obcokrajowców. Otwarte są także lotniska w Skopje i w Ochrydzie. Nie ma także wymagań dotyczących posiadania negatywnego testu PCR ani kwarantanny dla osób wjeżdżających do Macedonii Północnej. Szczegóły
Malta Otwarta. Należy przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, który został wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem na Maltę. Podróżni, którzy nie będą posiadać wyniku testu mogą, zostać poddani testowi po przylocie na Maltę i skierowani na kwarantannę. Szczegóły
Maroko Otwarta. Podróżni przybywający z Polski mogą wjechać do Maroka jeżeli posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu lub negatywny wynik testu PCR wykonanego co najmniej 48 godzin przed datą wjazdu do Maroka. Szczegóły
Niemcy Otwarta. Otwarta. Od 30 maja 2021 r. Polska nie jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka. Usunięcie Polski z listy obszarów ryzyka oznacza, że niezależnie od powodu wjazdu do Niemiec przy przekraczaniu granicy lądowej nie trzeba będzie rejestrować wjazdu i wykonywać testu. Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec będzie ciągle możliwe co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed planowaną godziną lądowania w Niemczech. Szczegóły
Norwegia Zamknięta. Zamknięta. Od 29 stycznia zamknięte granice dla cudzoziemców, którzy nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Norwegii. Szczegóły
Portugalia Otwarta. Otwarta. W ramach działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 władze Republiki Portugalskiej zaostrzyły restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej. Z Polski dopuszcza się wyłącznie podróże konieczne. Podróżni zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 24 miesięcy. Szczegóły
Rumunia Otwarta. Otwarta. Polska uznawana jest przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie. Tym samym osoby przybywające z Polski do Rumunii, muszą odbyć 10-dniową izolację domową/ kwarantannę oraz powinny posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie na 72h przed wejściem na pokład dla osób podróżujących transportem zbiorowym lub na 72h przed przekroczeniem granicy (w przypadku podroży lądowych transportem indywidualnym). Szczegóły
Rosja Zamknięta. Zamknięta. W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR. Szczegóły
Serbia Otwarta. Otwarta. Od dnia 20 grudnia 2020 roku obywatele polscy przyjeżdżający do Republiki Serbii zobowiązani są do przedstawienia na granicy negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2, otrzymanego w ciągu ostatnich 48 godzin; nie dotyczy to osób przejeżdżających przez Serbię tranzytem w czasie do 12 godzin. Szczegóły
Słowacja Otwarta. Otwarta. Osoby wjeżdżające do Republiki Słowackiej podlegają 14 dniowej kwarantannie, z wyjątkiem: osób w wieku poniżej 18 lat; osób posiadających negatywny wynik testu PCR (nie starszego niż 72 godziny) lub antygenowego (nie starszego niż 24 godziny); osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (w zależności od liczby przyjętych dawek i rodzaju szczepionki - patrz "Szczegóły"); ozdrowieńcy (udokumentowany przebieg COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni). Wszystkich obowiązuje rejestracja na stronie internetowej: http://korona.gov.sk/ehranica. Szczegóły
Słowenia Otwarta. Otwarta. Od 13 lutego obowiązują nowe przepisy wjazdowe zwalniając z obowiązku kwarantanny osoby przekraczające granicę Słowenii, które posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19, ozdrowieńców i osoby zaszczepione. Akceptowane są zarówno testy – PCR wykonane w krajach UE, obszaru Schengen. Szczegóły
Stany Zjednoczone (USA) Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna. Szczegóły
Szwajcaria Otwarta. Otwarta. Od 20 maja Polska znajduje się na liście krajów zwolnionych z kwarantanny. Szczegóły
Szwecja Otwarta. Otwarta. Od 6 lutego br. przyjeżdżający do Szwecji będą musieli okazać negatywny test wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed planowanym przyjazdem do tego kraju. Z obowiązku zwolnione będą osoby zamieszkałe w Szwecji, podróżujący w pilnych sprawach rodzinnych, a także m.in. nieletni i sportowcy. Szczegóły
Tunezja Otwarta. Od 1 czerwca obowiązują nowe warunki wjazdu do Tunezji – informuje Tunezyjski Urząd ds. Turystyki. Negatywny test PCR nie będzie wymagany od osób zaszczepionych, które otrzymały pełną dawkę szczepionki i mają kod QR potwierdzający szczepienie, oraz ozdrowieńców, którzy przeszli covid-19 co najmniej sześć tygodni przed wejściem na pokład samolotu pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez właściwe organy.

Każdy podróżujący w wieku powyżej 12 lat, który nie spełnia tych warunków, będzie musiał okazać test PCR z negatywnym wynikiem wykonany 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu i opatrzony kodem QR lub zaświadczenie lekarskie wydane przez odpowiednie władze sanitarne kraju.
Szczegóły
Turcja Otwarta (z wyjątkiem granicy z Iranem). Otwarta. Przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji lub antygenowy wykonany nie później niż 48 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Nie wymaga się posiadania negatywnego testu od: 1. osób, które, min. 14 dni przed przybyciem do Turcji otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 i posiadają stosowne zaświadczenie, 2. osób, które w ciągu ostatnich 6 m-cy przed przybyciem do Turcji chorowały na COVID-19 i posiadają stosowne zaświadczenie, 3. dzieci do 6 roku życia, 4. dzieci w wieku 6-18 lat, jeżeli ich rodzice spełniają warunki wymienione w pkt. 1. Szczegóły
Ukraina Otwarta. Otwarta. Aby wjechać na Ukrainę polscy obywatele muszą okazać odpowiednie ubezpieczenie oraz negatywny wynik testu PCR w kierunku COVID-19, który musi zostać przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem ukraińskiej granicy. OBECNIE POLSKA ZNAJDUJE SIĘ NA „CZERWONEJ” LIŚCIE (aktualna lista krajów o podwyższonym ryzyku COVID-19 znajduje się pod poniższym linkiem: TUTAJ). Szczegóły
Węgry Zamknięta. Zamknięta. Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Pozostali cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu POBYTU. Szczegóły
Wielka Brytania Otwarta. Otwarta. Wszyscy podróżni przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii drogą lotniczą, promem i pociągiem mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego do 72 godzin przed przybyciem. Dodatkowo, od 15 lutego, wszyscy podróżni zobowiązani są wykonać kolejne testy w drugim i ósmym dniu po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Testy należy zamówić przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii na rządowym portalu internetowym. Szczegóły
Włochy Otwarta. Otwarta. Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski do dnia 15.05.2021 r. zobowiązane są do: Wypełnienia oświadczenia (autodichiarazione); Przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego najwcześniej na 48 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Akceptowane są jedynie testy wymazowe: molekularne i antygenowe. Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej drugiego roku życia. Poddania się obowiązkowej 5-dniowej kwarantannie; Ponownego wykonania testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego) po zakończeniu kwarantanny; Dodatkowo, osoby wjeżdżające do Włoch muszą zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria). Szczegóły

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny. Prosimy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podróży do wybranego kraju, o sprawdzenie aktualnych restrykcji i wymagań sanitarnych w oficjalnych źródłach rządowych danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 18/06/2021 12:30