Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych


Ograniczenia w podróżach zagranicznych

Po zniesieniu przez polski rząd kontroli i ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych UE obywatele Polski mogą podróżować do wielu europejskich krajów, których granice lądowe i powietrzne zostały otwarte. W niektórych państwach, które podjęły decyzję o otwarciu granic, konieczne będzie dostosowanie się do obowiązku kwarantanny, lub innych wymogów, w zależności od aktualnych restrykcji rządowych. Poniższe zestawienie dotyczy obywateli polskich, podrożujących z Polski. W przypadku rozpoczęcia podróży do wybranego kraju z innego państwa, mogą obowiązywać inne regulacje.

Kraj Granica lądowa Granica powietrzna Kwarantanna/inne wymogi
Albania Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Austria Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Przyjazd i przylot do Austrii obywateli Polski podlega obostrzeniom w przypadku, gdy ma miejsce z państw nieujętych w wykazie krajów bezpiecznych.
Belgia Otwarta. Otwarta. Podróżny przybywający na dłużej niż 48h powinen wypełnić formularz identyfikacyjny (Passenger Locator Form). Polska znalazła się w strefie czerwonej. Podróże tylko w ważnych sprawach, możliwa kwarantanna.
Bośnia i Hercegowina Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Należy posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem.
Bułgaria Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Wymagana deklaracja zdrowia.
Chiny Otwarta. Wymagana wiza. Wymagana 14-dniowa kwarantanna w wyznaczonym przed władze miejscu, na własny koszt. Obowiązkowy negatywny wynik testu na COVID-19.
Chorwacja Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Cypr Otwarta. Otwarta. Od 14.08. przylatujący na Cypr muszą okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą. Należy wypełnić on-line ankietę (Cyprus Flight Pass).
Czarnogóra Otwarta. Otwarta. Zakaz przylotów do Polski do dnia 27 października. Kwarantanna nie jest wymagana.
Czechy Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Dania Otwarta. Otwarta. Obecnie wjazd tylko z udokumentowanym ważnym powodem. Duńskie władze zalecają wykonanie testów na obecność koronawirusa oraz samoizolację do momentu otrzymania wyników.
Estonia Otwarta. Otwarta. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Egipt Otwarta. Podróżny powinien posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego najwcześniej na 72 godziny przed przybyciem. Władze Egiptu dopuściły możliwość zrobienia testu po przylocie (Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba). Kwarantanna nie jest wymagana.
Finlandia Otwarta. Otwarda. Od 5 października 2020 roku przy podróżach z Polski do Finlandii ponownie obowiązują ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Podróżni powinni posiadać stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studa czy udział w wydarzeniach rodzinnych. Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Uwaga! W chwili obecnej wjazd do Finlandii w celach rekreacyjnych lub turystycznych nie jest możliwy.
Francja Otwarta. Otwarta. Podczas lotów powrotnych na pokład samolotów będą przyjmowani tylko pasażerowie z ujemnym wynikiem testu na COVID-19.
Grecja Otwarta granica z Bułgarią, pozostałe zamknięte lub ruch ograniczony. Otwarta. Obowiązkowa kwarantanna nie jest wymagana. Przed przyjazdem należy wypełnić Passenger Locator Form. Od 3.10 pasażerowie lotów z Rzeczpospolitej Polskiej do Grecji będą musieli okazać negatywny wynik testu molekularnego (PCR) dla COVID-19, wykonanego do 72 godzin przed wjazdem do Grecji.
Gruzja Zamknięta. Ruch lotniczy mocno ograniczony do 01.11. Zakaz przylotów do Polski do dnia 27 października. Obywatele polscy mogą wjechać do Gruzji wyłącznie drogą lotniczą i będą musieli się poddać obowiązkowej 8-dniowej kwarantannie na własny koszt w miejscu wskazanym przez służby lokalne/lub badaniom testem PCR co 72h przez 8 dni na własny kosz.
Hiszpania Otwarta. Otwarta. Od 1 lipca wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską będą musieli poddać się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia.
Holandia Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. 13-10-2020, wz. ze wrostem liczby zakażeń SARS-CoV-2, Polska została przez NL oznaczona kodem pomarańczowym (podróżuj wyłącznie, gdy jest to absolutnie niezbędne). Osobom wjeżdżającym z Polski władze holenderskie wysoce rekomendują się poddanie się 10-dniowej samoizolacji.
Irlandia Otwarta Otwarta Zgodnie z zaleceniami władz irlandzkich osoby przylatujące lub przypływające do Irlandii promem, w tym obywatele RP, powinny ograniczyć swoje przemieszczanie przez 14 dni. Nie ma obowiązku pozostania w Irlandii przez 14 dni, ale przez cały okres pobytu należy stosować się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. Od dnia 12.10 br. żaden kraj nie jest uwzględniony na zielonej liście.
Islandia Otwarta. Podróżni zostaną poddani testowi PCR w momencie przybycia. W przypadku odmowy przeprowadzenia testu obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Japonia Zamknięta. Wymagana 14-dniowa kwarantanna, jeśli na lotnisku podróżny otrzyma pozytywny wynik testu PCR.
Kanada Zamknięta.
Korea Południowa Otwarta dla posiadaczy wiz. Wymagana 14-dniowa kwarantanna. Podróżni są poddawani testowi na obecność koronawirusa.
Litwa Otwarta. Otwarta. Od 28.09.br. do odwołania wszystkie osoby wjeżdżające na Litwę z Polski – zarówno obywatele Polski i Litwy jak i osoby legalnie przebywające w obu krajach – podlegają 14-dniowej, obowiązkowej izolacji.
Luksemburg Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Łotwa Otwarta. Otwarta. Samoizolacja trwa 10 dni licząc od dnia wjazdu na Łotwę pod warunkiem wykonania testu na COVID-19 w 8 dniu pobytu na Łotwie i uzyskania negatywnego wyniku. Jeżeli ktoś nie chce wykonać testu lub miał kontakt z osobą zakażoną albo jest pracownikiem placówki edukacyjnej, ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jego samoizolacja trwa 14 dni.
Macedonia Północna Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Malta Otwarta. Od 23.10. od północy podróżni przylatujący na Maltę z lotnisk w Gdańsku i Krakowie będą zobowiązani przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, który został wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem na Maltę. Podróżni, którzy nie będą posiadać wyniku testu mogą, zostać poddani testowi po przylocie na Maltę i skierowani na kwarantannę.
Maroko Otwarta. Wymagany jest wynik testu PCR przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą, zaproszenie przez marokańską firmę (podróż służbowa), potwierdzenie rezerwacji noclegu (podróż indywidualna). Przyjeżdżający muszą mieć „kartę zdrowia pasażera”, która jest dostępna na stronie internetowej ONDA (Office National des Aeroports, www.onda.ma/form.php).
Niemcy Otwarta. Otwarta. Od 24 października, przyjeżdżający z Polski będą musieli posiadać negatywny wynik testu PCR, bądź poddać się kwarantannie. Obowiązek nie dotyczy przejazdów tranzytowych.
Norwegia Otwarta. Otwarta. Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna.
Portugalia Otwarta. Otwarta. W Archipelagu Madery i Azorów wymagany jest test PT-PCR na Covid-19, w Portugalii kontynentalnej nie ma obowiązku testu.
Rumunia Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Rosja Zamknięta. Zamknięta.
Serbia Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Obywatele polscy przyjeżdżający do Serbii z terytoriów Rumunii, Bułgarii, Macedonii Północnej i Chorwacji powinni przedstawić na granicy test PCR na COVID-19 nie starszy niż 48 godzin; nie dotyczy to osób przejeżdżających przez Serbię tranzytem w czasie do 12 godzin.
Słowacja Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Słowenia Otwarta. Otwarta. Polska znalazła się ponownie na słoweńskiej zielonej liście krajów bezpiecznych epidemiologicznie. Oznacza to, że od 29 września 2020 wjazd obywateli RP do Słowenii odbywa się bez żadnych ograniczeń. Nie ma obowiązku kwarantanny i nie są wymagane testy na COVID-19.
Stany Zjednoczone (USA) Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Szwajcaria Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Szwecja Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Tunezja Zakaz przylotów do Polski do dnia 27 października. Obowiązuje 7 dniowa kwarantanna. Warunkiem wjazdu jest posiadanie negatywnego wynik testu PCR, wykonanego najwyżej 72 godziny przed przybyciem. Turyści przylatujący czarterem są zwolnieni z konieczności posiadania aktualnego testu.
Turcja Otwarta (z wyjątkiem granicy z Iranem). Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Podróżni mogą zostać poddani testowi na obecność koronawirusa.
Ukraina Otwarta. Otwarta. Osoby, które przekraczają granicę państwową Ukrainy z kraju o podwyższonym stopniu ryzyka COVID-19 (kraj z „czerwonej” listy) oraz osoby, które przeciągu 14 dni od momentu przekroczenia ukraińskiej granicy były na terytorium takiego kraju podlegają 14-dniowej kwarantannie.
Węgry Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja), którzy przed wprowadzeniem ograniczeń wykupili usługi turystyczne na wrzesień br. mają prawo wjechać na terytorium Węgier. Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja), którzy przed wprowadzeniem ograniczeń wykupili usługi turystyczne na wrzesień br. mają prawo wjechać na terytorium Węgier. Warunkiem jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na koronawirusa COVID-19.
Wielka Brytania Otwarta. Otwarta. Od 3 października obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Włochy Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny. Prosimy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podróży do wybranego kraju, o sprawdzenie aktualnych restrykcji i wymagań sanitarnych w oficjalnych źródłach rządowych danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 23/10/2020 09:30