Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych


Ograniczenia w podróżach zagranicznych

Po zniesieniu przez polski rząd kontroli i ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych UE obywatele Polski mogą podróżować do wielu europejskich krajów, których granice lądowe i powietrzne zostały otwarte. W niektórych państwach, które podjęły decyzję o otwarciu granic, konieczne będzie dostosowanie się do obowiązku kwarantanny, lub innych wymogów, w zależności od aktualnych restrykcji rządowych. Poniższe zestawienie dotyczy obywateli polskich, podrożujących z Polski. W przypadku rozpoczęcia podróży do wybranego kraju z innego państwa, mogą obowiązywać inne regulacje.

Kraj Granica lądowa Granica powietrzna Kwarantanna/inne wymogi
Albania Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Szczegóły
Austria Otwarta. Otwarta. Osoby przyjeżdżające do Austrii zobowiązane są do wykazania podczas kontroli przy przekroczeniu granicy jednej z czterech okoliczności: 1. negatywnego wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 (PCR ważny 72 godziny, antygenowy ważny 48 godzin. 2. zaszczepienia preparatem: BioTech/Pfizer, (Vaxzervia) AstraZeneca, Moderna, Sinophram, Janssen. 3. przebycia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 6 miesięcy (potrzebne zaświadczenie). 4. posiadania przeciwciał potwierdzonego w formie urzędowego zaświadczenia, nie starszego niż 3 miesiące. Szczegóły
Belgia Zamknięta. Zamknięta. Wszyscy nierezydenci (niezarejestrowani na pobyt stały lub czasowy) przyjeżdżający do Belgii z Polski muszą okazać negatywny wynik testu na Covid-19 wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem oraz kwarantanny i obowiązku poddania się testowi siódmego dnia po przybyciu do Belgii. Szczegóły
Bośnia i Hercegowina Otwarta. Otwarta. Od 11 czerwca na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na COVID-19 typu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48h, licząc od momentu wykonania testu. Zwolnione z posiadania testów są osoby zaszczepione, które co najmniej 14 dni przed wjazdem do BiH przyjęły ostatnią dawkę danej szczepionki, oraz ozdrowieńcy posiadający zaświadczenie lekarskie o odbyciu choroby w okresie od 14 do 180 dni przed przekroczeniem granicy. Nie obowiązuje kwarantanna. Szczegóły
Bułgaria Otwarta. Otwarta. Polska obecnie oznaczona jest jako zielona strefa niskiego ryzyka, co oznacza, że obywatele polscy mogą wjeżdżać na terytorium RB na następujących warunkach: po okazaniu ważnego unijnego certyfikatu cyfrowego UE Covid; na podstawie dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-19 przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do kraju, liczonego od daty badania wpisanej do dokumentu; dzieci do 12 roku życia. Szczegóły
Chiny Otwarta. Wymagana wiza. Obywatele RP przy podróży z Polski do Chin mogą korzystać wyłącznie z bezpośrednich połączeń lotniczych. Z dniem 22 lutego 2021 r. zniesiona została możliwość podróży obywateli RP z Polski do Chin z przesiadką (tranzytem) w państwie trzecim. Obywatele RP przebywający poza granicami RP, rozpoczynający podróż do Chin w innym państwie powinni kontaktować się z najbliższą Ambasadą ChRL w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości podróży do Chin. Pasażerowie podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać negatywny wynik badania COVID-19 wykonanego metodą molekularną (RT-PCR) oraz negatywny wynik testu IgM z krwi na obecność przeciwciał SARS-CoV-2. Szczegóły
Chorwacja Otwarta. Otwarta. Od 1 lipca wszyscy podróżujący do Chorwacji muszą okazać na granicy Unijny Certyfikat COVID, dowód zaszczepienia, ozdrowienia lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Szczegóły
Cypr Otwarta. Od 17 czerwca Polska znajduje się w strefie GREEN, nie ma obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa ani odbywania kwarantanny. Szczegóły
Czarnogóra Otwarta. Otwarta. Wjazd możliwy bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu lub szczepienia na koronawirusa. Szczegóły
Czechy Otwarta. Otwarta. Od 09.07 podróżujący z Polski do Czech będą mieć obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 (upłynęło min. 14 dni od drugiego szczepienia lub min. 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej), odbyciu choroby (upłynęło nie więcej niż 180 dni) lub wykonania testu (antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h – obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia). Honorowane są tzw. paszporty COVIDowe lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski. Przed przekroczeniem granicy podróżujący mają obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego - https://plf.uzis.cz/. Tranzyt przez Czechy do 12h odbywa się bez ograniczeń. Szczegóły
Dania Otwarta. Otwarta. Wymóg okazania negatywnego wyniku testu wykonanego maksymalnie 48 godz. przed przekroczeniem granicy, potwierdzenia zaszczepienia albo wcześniejszego zakażenia, lub wykonanie tzw. szybkiego testu w ciągu 24 godz. od wjazdu do Danii, w przypadku transportu lotniczego – przed opuszczeniem strefy lotniska. Szczegóły
Estonia Otwarta. Otwarta. Osoby przybywające z Polski do Estonii bezpośrednio (bez tranzytu przez inne państwa) nie obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, nie muszą one też okazywać wyników testów diagnostycznych ani zaświadczeń o szczepieniu lub przebyciu COVID-19. W przypadku podróży tranzytem przez inne państwa, ewentualna kwarantanna zależy od skumulowanego dwutygodniowego wskaźnika infekcji w państwach tranzytowych. Szczegóły
Egipt Otwarta. Podróżny powinien posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego najwcześniej na 72 godziny przed przybyciem. Władze Egiptu dopuściły możliwość zrobienia testu po przylocie (Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba). Kwarantanna nie jest wymagana. Turyści w pełni zaszczepieni mogą wjechać do Egiptu bez testu PCR. Cykl szczepień musi być zakończony 14 dni przed terminem wjazdu do Egiptu. Szczegóły
Finlandia Otwarta. Otwarda. Wjazd do Finlandii w celach turystycznych z krajów UE lub Schengen dozwolony dla osób, które:przyjęły pełne szczepienie przeciwko Covid-19 i od daty drugiej dawki upłynęło co najmniej 14 dni; w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyły Covid-19; przebyły Covid-19 ponad 6 miesięcy temu i przyjęły jedną dawkę szczepionki, a od jej przyjęcia minęło co najmniej 7 dni. Szczegóły
Francja Otwarta. Otwarta. Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej musisz posiadać: negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą; lub zaświadczenie o szczepieniu (dwa tygodnie od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, albo 2 tygodnie po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Johnson & Johnson). Szczegóły
Grecja Otwarta. Otwarta. Od 19 czerwca, przyjazd do Grecji jest możliwy dla podróżnych posiadających negatywny wynik testu antygenowego. Dzieci do lat 12 zwolnione są z tego obowiązku. Osoby w pełni zaszczepione nie muszą robić testów. Szczegóły
Gruzja Zamknięta. Zamknięta, z wyjątkiem lotów rejsowych z wyjątkiem lotów z/do Warszawy i Katowic. Obywatel polski, przylatujący samolotem z Polski i posiadający ze sobą dokument potwierdzający wykonanie testu PCR w ciągu ostatnich 72h przed przylotem do Gruzji, zostanie skierowany na 8-dniową samoizolację. W przypadku braku ww. dokumentu osoba ta będzie musiała się poddać obowiązkowej 8-dniowej kwarantannie na własny koszt w miejscu wskazanym przez służby lokalne. W 8-ym dniu zostanie wykonany test PCR (na własny koszt) i jeżeli wynik będzie negatywny, to będzie można opuścić kwarantannę następnego dnia, jednakże konieczne będzie powtórzenie testu PCR 12-stego dnia (na własny koszt). Szczegóły
Hiszpania Otwarta. Otwarta. Od poniedziałku 21 czerwca wszyscy podróżnicy z Polski do Hiszpanii kontynentalnej (oraz na Majorkę i Baleary) mogą podróżować bez potrzeby przedstawienia świadectwa zdrowia. Należy wypełnić formularz www.spth.gob.es. Wysypy Kanaryjskie - potrzebny certyfikat szczepień lub testy PCR. Szczegóły
Holandia Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Podróżujący z Polski wszelkimi środkami transportu są zwolnieni z obowiązku testowania na Covid-19 oraz zalecenia 10-dniowej samoizolacji. Szczegóły
Irlandia Otwarta Otwarta Rząd irlandzki wprowadza obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa dla wszystkich przyjeżdżających do tego kraju. Test PCR będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż na 72 godziny przed planowanym przyjazdem do Irlandii. Pasażerowie przylatujący do Irlandii z obszarów zielonych nie będą objęci żadnymi ograniczeniami wjazdowymi. Osoby podróżujące z pomarańczowych, czerwonych i szarych regionów będą zobowiązane do ograniczenia swojego przemieszczania przez 14 dni. Nie ma obowiązku pozostania w Irlandii przez 14 dni, ale przez cały okres pobytu należy stosować się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. Mapa powyższych obszarów jest dostępna na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i będzie aktualizowana co 7 dni w czwartek. Szczegóły
Islandia Otwarta. Każda osoba przybywająca z zagranicy ma możliwość poddania się badaniom przesiewowym na COVID-19 po przekroczeniu granicy lub odbycia 14-dniowej kwarantanny. Z obowiązku tego zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi. Szczegóły
Japonia Zamknięta. Możliwość wjazdu do kraju istnieje jedynie dla posiadaczy wiz. Wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa (nie starszego niż 72 godziny). Po przylocie do Japonii, na lotnisku, wykonywany jest drugi test. W przypadku, wyniku negatywnego, przyjeżdżający maobowiązek odbyć 14-dniową kwarantannę. Szczegóły
Kanada Zamknięta. Od 5 lipca 2021 r. od godz. 23:59 EDT w pełni zaszczepieni podróżni upoważnieni do wjazdu do Kanady będą zwolnieni z kwarantanny. Ponadto, w pełni zaszczepieni podróżni przybywający drogą lotniczą nie będą musieli zatrzymywać się w autoryzowanych przez rząd hotelach. Niemniej jednak w pełni zaszczepieni podróżni muszą nadal spełniać wszystkie inne obowiązujące wymogi, w tym dot. wykonania testu na COVID-19 przed przyjazdem i po przyjeździe (na lotnisku). Szczegóły
Korea Południowa Otwarta dla posiadaczy wiz. Od 13 kwietnia br. władze Korei Południowej przywróciły obowiązek wizowy wobec obywateli RP. Wszyscy podróżni z zagranicy kierowani są na obowiązkową 14-dniową kwarantannę oraz poddawani testowi na obecność koronawirusa. Posiadacze wiz krótkoterminowych odbywają kwarantannę w ośrodku rządowym pokrywając koszt pobytu (ok. 6 tys. PLN). Posiadacze wiz długoterminowych oraz prawa pobytowego mogą kwarantannę odbyć w miejscu zamieszkania. Na chwilę obecną nie wiadomo do kiedy wprowadzone obostrzenia będą obowiązywać. Szczegóły
Litwa Otwarta. Otwarta. Podróżni przyjeżdżający z Polski muszą wypełnić litewską ankietę dla podróżnych: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form. Zobowiązani są okazać negatywny wynik testu na COVID-19 ani lub dowódów odbycia szczepienia lub przebycia koronawirusa ciągu ostatniego pół roku. Wyjątek stanowią osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy. Szczegóły
Luksemburg Otwarta. Otwarta. Pasażerowie przybywający do Luksemburga drogą powietrzną muszą przedstawić wynik ujemny testu na obecność wirusa. Test powinien zostać zrealizowany na 72 godziny przed wylotem. Odnosi się to do osób powyżej 6 roku życia, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych. Obowiązek realizacji testu dotyczy również osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Szczegóły
Łotwa Otwarta. Otwarta. Od 16 czerwca osoby zaszczepione lub posiadające zaświadczenie o przebyciu choroby COVID-19 (ozdrowieńcy) przyjeżdżające na Łotwę z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Wielkiej Brytanii (UE, EOG, Szwajcaria, Wielka Brytania) z uznanym przez UE cyfrowym certyfikatem Covid-19 nie muszą przestrzegać samoizolacji. Szczegóły
Macedonia Północna Otwarta. Otwarta. Granice Macedonii Północnej są otwarte dla obcokrajowców. Otwarte są także lotniska w Skopje i w Ochrydzie. Nie ma także wymagań dotyczących posiadania negatywnego testu PCR ani kwarantanny dla osób wjeżdżających do Macedonii Północnej. Szczegóły
Malta Otwarta. Wjazd na Maltę jest dozwolony wyłącznie w przypadku osoby podróżującej z kraju, który znajduje się na tzw. Amber List (Polska znajduje się na tej liście), pod warunkiem, że bezpośrednio przed przyjazdem na Maltę osoba ta przebywała co najmniej 14 dni w dowolnym kraju z ww. listy. Podróżny przybywający na Maltę drogą lotniczą lub morską zobowiązany jest posiadać negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 zwolnione są osoby posiadające Unijny Certyfikat Covid. Szczegóły
Maroko Otwarta. Polska obecnie znajduje się na liście "A". Podróżni, w tym dzieci powyżej 10. roku życia, przybywający z tych krajów mogą wjechać do Maroka jeżeli posiadają: zaświadczenie (marokańskie lub zagraniczne) o kompletnym zaszczepieniu (osobę uważa się za kompletnie zaszczepioną po dwóch tygodniach od otrzymania ostatniej dawki szczepionki (jednej dawki dla szczepionek jednodawkowych i drugiej dawki dla szczepionek dwudawkowych) lub negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 48 godzin przed datą wjazdu do Maroka oraz wypełnioną fiszkę sanitarną pasażera (rozdawane w samolocie). Szczegóły
Niemcy Otwarta. Otwarta. Od 30 maja 2021 r. Polska nie jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka. Usunięcie Polski z listy obszarów ryzyka oznacza, że niezależnie od powodu wjazdu do Niemiec przy przekraczaniu granicy lądowej nie trzeba będzie rejestrować wjazdu i wykonywać testu. Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec będzie ciągle możliwe co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed planowaną godziną lądowania w Niemczech. Szczegóły
Norwegia Zamknięta. Zamknięta. Od 21 czerwca br. Polska jest krajem oznaczonym na zielono, czyli wolnym od kwarantanny w Norwegii. Norwegia akceptuje unijne certyfikaty COVID. Dla podróżujących do Norwegii samolotem bezpośrednio z Polski, nie ma kwarantanny po przylocie do Norwegii. Szczegóły
Portugalia Otwarta. Otwarta. W ramach działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 władze Republiki Portugalskiej zaostrzyły restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej. Z Polski dopuszcza się wyłącznie podróże konieczne. Podróżni zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 24 miesięcy. Madera, Azory - osoby, które są zaczepione przeciwko koronawirusowi oraz ozdrowieńcy zwolnieni z testów. Szczegóły
Rumunia Otwarta. Otwarta. Polska nie jest uznawana przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie i jest umieszona na tzw. zielonej liście. Tym samym nie ma ograniczeń epidemicznych dla osób przybywających z Polski do Rumunii – nie są wymagane ani testy ani zaświadczenia o szczepieniu. Szczegóły
Rosja Zamknięta. Zamknięta. W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR. Szczegóły
Serbia Otwarta. Otwarta. Obywatele polscy przyjeżdżający do Republiki Serbii zobowiązani są do przedstawienia na granicy negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 w języku angielskim lub serbskim nie starszego niż 48 godzin od momentu otrzymania rezultatu. Dzieci do lat 12, jeśli ich opiekunowie mają ze sobą negatywny test RT-PCR, są zwolnione z jego posiadania. Szczepienia wykonane poza Serbią nie są uznawane i nie zwalniają z obowiązku posiadania negatywnego testu RT-PCR przy wjeździe do Serbii. Szczegóły
Słowacja Otwarta. Otwarta. Polska znajduje się aktualnie w "zielonej strefie". Nie podlegają kwarantannie osoby które: Zerejestrują się na dedykowanej stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/; posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszym niż 72 h; posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 24 h, wykonanym w jednym z tych krajów lub na Słowacji; posiadają dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni przebyli zachorowanie na COVID-19; nie ukończyli 18 lat; posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostali zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech) i od daty tego szczepienia minęło co najmniej 21 dni. UWAGA! Od 9 lipca z kwarantanny zwolnieni będą tylko podróżujący, którzy są w pełni zaszczepieni. Szczegóły
Słowenia Otwarta. Otwarta. Od 15 lipca wjazd do Słowenii bez kwarantanny i obowiązku przedłożenia negatywnego wyniku testów tylko dla osób z unijnym certyfikatem Covid. Osoby udające się do Słowenii w celach turystycznych bez unijnego certyikatu muszą spełniać tzw. kryterium PCT tj. być ozdrowieńcem, osobą zaszczepioną lub posiadać negatywny wynik testu PRC lub HAG nie starszy od 48 godzin. Szczegóły
Stany Zjednoczone (USA) Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna. Szczegóły
Szwajcaria Otwarta. Otwarta. Od 20 maja Polska znajduje się na liście krajów zwolnionych z kwarantanny. utrzymane zostają wymogi dotyczące osób podróżujących samolotem: obowiązek rejestracji za pomocą formularza elektronicznego; obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2. Z tych obostrzeń zwolnieni są ozdrowieńcy, osoby w pełni zaszczepione oraz dzieci do lat 16. Szczegóły
Szwecja Otwarta. Otwarta. Przyjeżdżający do Szwecji będą musieli okazać negatywny test wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed planowanym przyjazdem do tego kraju. Z tego obowiązku zwolnione są osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńcy. Szczegóły
Tunezja Otwarta. Od 1 lipca br. warunkiem wjazdu na terytorium Tunezji jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR z kodem QR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Dotyczy to zarówno osób zaszczepionych jak i ozdrowieńców.

Na chwilę obecną brak informacji dot. dzieci poniżej 12 roku życia. Na terytorium całego kraju obowiązuje godzina policyjna w godzinach 20:00 - 5:00.
Szczegóły
Turcja Otwarta (z wyjątkiem granicy z Iranem). Otwarta. Przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji lub antygenowy wykonany nie później niż 48 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Nie wymaga się posiadania negatywnego testu od: 1. osób, które, min. 14 dni przed przybyciem do Turcji otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 i posiadają stosowne zaświadczenie, 2. osób, które w ciągu ostatnich 6 m-cy przed przybyciem do Turcji chorowały na COVID-19 i posiadają stosowne zaświadczenie, 3. dzieci do 6 roku życia, 4. dzieci w wieku 6-18 lat, jeżeli ich rodzice spełniają warunki wymienione w pkt. 1. Szczegóły
Ukraina Otwarta. Otwarta. Aby wjechać na Ukrainę polscy obywatele muszą okazać odpowiednie ubezpieczenie oraz negatywny wynik testu PCR albo testu antygenowego w kierunku COVID-19, który musi zostać przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem ukraińskiej granicy, lub dokument potwierdzający odbycie pełnego kursu szczepienia przeciwko COVID-19. Szczegóły
Węgry Zamknięta. Zamknięta. Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Pozostali cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu POBYTU. Szczegóły
Wielka Brytania Otwarta. Otwarta. Wszyscy podróżni przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii drogą lotniczą, promem i pociągiem mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego do 72 godzin przed przybyciem. Dodatkowo, od 15 lutego, wszyscy podróżni zobowiązani są wykonać kolejne testy w drugim i ósmym dniu po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Testy należy zamówić przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii na rządowym portalu internetowym. Szczegóły
Włochy Otwarta. Otwarta. Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski do dnia 30.07.2021 r. zobowiązane są do: zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form; przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch (wzór zaświadczenia tutaj). Osoby po pełnym cyklu szczepień zwolnione są z testów. Szczegóły

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny. Prosimy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podróży do wybranego kraju, o sprawdzenie aktualnych restrykcji i wymagań sanitarnych w oficjalnych źródłach rządowych danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 14/07/2021 09:30