Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych


Ograniczenia w podróżach zagranicznych

Po zniesieniu przez polski rząd kontroli i ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych UE obywatele Polski mogą podróżować do wielu europejskich krajów, których granice lądowe i powietrzne zostały otwarte. W niektórych państwach, które podjęły decyzję o otwarciu granic, konieczne będzie dostosowanie się do obowiązku kwarantanny, lub innych wymogów, w zależności od aktualnych restrykcji rządowych. Poniższe zestawienie dotyczy obywateli polskich, podrożujących z Polski. W przypadku rozpoczęcia podróży do wybranego kraju z innego państwa, mogą obowiązywać inne regulacje.

Kraj Granica lądowa Granica powietrzna Kwarantanna/inne wymogi
Albania Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Szczegóły
Austria Otwarta. Otwarta. Od 15 stycznia wszyscy podróżni muszą zarejestrować się przez internet, wypełniając deklarację „Pre-Travel-Clearance“. Polacy będą mogli być w izolacji 10 dni bez testu, albo 5 dni, jeśli poddadzą się darmowemu badaniu. Jeśli wynik będzie negatywny, kwarantanna zostanie skrócona. Szczegóły
Belgia Zamknięta. Zamknięta. Do 1 kwietnia 2021 r. podróże w celach turystycznych do i z Belgii są zabronione. Zakaz wjazdu będzie kontrolowany w ruchu drogowym, lotniczym, morskim i kolejowym. Szczegóły
Bośnia i Hercegowina Otwarta. Otwarta. Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 typu PCR (tzw. test genetyczny, test molekularny, w formie wymazu) wykonanego w ciągu 48 h, licząc od daty wykonania testu. Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Test można wykonać także w Chorwacji. Nie obowiązuje kwarantanna. Szczegóły
Bułgaria Otwarta. Otwarta. W dniu 16 lutego 2021 r. minister zdrowia Republiki Bułgarii wydał zarządzenie dot. zakazu wjazdu do Bułgarii obcokrajowców w okresie od 17 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Zakaz wjazdu do Bułgarii obcokrajowców NIE obejmuje obywateli polskich oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Schengen. Podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Bułgarii wszystkie przybywające osoby mają obowiązek okazania nie starszego niż 72 godziny negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2, licząc od daty wykonania badania figurującej w dokumencie. Szczegóły
Chiny Otwarta. Wymagana wiza. Obywatele RP przy podróży z Polski do Chin mogą korzystać wyłącznie z bezpośrednich połączeń lotniczych. Z dniem 22 lutego 2021 r. zniesiona została możliwość podróży obywateli RP z Polski do Chin z przesiadką (tranzytem) w państwie trzecim. Obywatele RP przebywający poza granicami RP, rozpoczynający podróż do Chin w innym państwie powinni kontaktować się z najbliższą Ambasadą ChRL w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości podróży do Chin. Pasażerowie podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać negatywny wynik badania COVID-19 wykonanego metodą molekularną (RT-PCR) oraz negatywny wynik testu IgM z krwi na obecność przeciwciał SARS-CoV-2. Szczegóły
Chorwacja Otwarta. Otwarta. Obowiązek okazania na granicy testu PCR lub antygenowego na SARS-CoV-2, nie starszego niż 48h. W przypadku braku testu obowiązuje 10 dniowa kwarantanna. Osoby podróżujące tranzytem trwającym do 12h są zwolnione z obowiązku posiadania testu. Osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień (bez względu na rodzaj szczepionki), o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło minimum 14 dni, również są zwolnione z obowiązku okazania testu lub odbycia kwarantanny. Szczegóły
Cypr Zamknięta dla ruchu turystycznego. Polska znajduje się obecnie w kategorii RED: przed wejściem na pokład samolotu należy okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży, a po przylocie należy poddać się (na własny koszt) kolejnemu testowi PCR na lotnisku i pozostawać w samoizolacji do otrzymania wyniku drugiego testu. Szczegóły
Czarnogóra Otwarta. Otwarta. Wjazd możliwy jest tylko za okazaniem negatywnego wyniku testu PCR sprzed max 48 godz. lub potwierdzenia przyjęcia pełnej dawki szczepionki na COVID-19 (dokumenty muszą być sporządzone w j. angielskim lub serbskim). Nie ma możliwości ominięcia tego wymogu poprzez odbycie kwarantanny. Szczegóły
Czechy Zamknięta. Zamknięta. Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Przyjazd do Czech na okres powyżej 12h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowego wykonanego nie później niż do 24h przed wjazdem, a następnie poddania się kwarantannie i powtórzenia testu w Czechach do 5 dni od wjazdu. Szczegóły
Dania Otwarta. Otwarta. Obecnie wjazd tylko z udokumentowanym ważnym powodem. Duńskie władze zalecają wykonanie testów na obecność koronawirusa oraz samoizolację do momentu otrzymania wyników. Szczegóły
Estonia Otwarta. Otwarta. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna. Szczegóły
Egipt Otwarta. Podróżny powinien posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego najwcześniej na 72 godziny przed przybyciem. Władze Egiptu dopuściły możliwość zrobienia testu po przylocie (Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba). Kwarantanna nie jest wymagana. Szczegóły
Finlandia Otwarta. Otwarda. Od 5 października 2020 roku przy podróżach z Polski do Finlandii ponownie obowiązują ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Podróżni powinni posiadać stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studa czy udział w wydarzeniach rodzinnych. Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Uwaga! W chwili obecnej wjazd do Finlandii w celach rekreacyjnych lub turystycznych nie jest możliwy. Szczegóły
Francja Otwarta. Otwarta. W przypadku podróży samolotem lub promem z terenu Unii Europejskiej wymagane jest przedstawienie przewoźnikowi negatywnego testu PCR (nie starszego niż 72 godziny). Wymóg ten nie dotyczy podróży drogą lądową. Kwarantanna nie jest wymagana. Szczegóły
Grecja Otwarta. Otwarta. Od dnia 8 stycznia 2021 do 8 marca 2021 (z możliwością przedłużenia) osoby przybywające do Grecji zostaną zobligowane do poddania się 7-dniowej kwarantannie, a w przypadku osób powracających z Wielkiej Brytanii (bez względu na narodowość) do poddania sią 7-dniowej kwarantannie z dodatkowym wymogiem wykonania testu PCR w ostatnim dniu izolacji. Szczegóły
Gruzja Zamknięta. Zamknięta, z wyjątkiem lotów rejsowych z wyjątkiem lotów z/do Warszawy i Katowic. Obywatel polski, przylatujący samolotem z Polski i posiadający ze sobą dokument potwierdzający wykonanie testu PCR w ciągu ostatnich 72h przed przylotem do Gruzji, zostanie skierowany na 8-dniową samoizolację. W przypadku braku ww. dokumentu osoba ta będzie musiała się poddać obowiązkowej 8-dniowej kwarantannie na własny koszt w miejscu wskazanym przez służby lokalne. W 8-ym dniu zostanie wykonany test PCR (na własny koszt) i jeżeli wynik będzie negatywny, to będzie można opuścić kwarantannę następnego dnia, jednakże konieczne będzie powtórzenie testu PCR 12-stego dnia (na własny koszt). Szczegóły
Hiszpania Otwarta. Otwarta. Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy. Szczegóły
Holandia Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Podróżni (osoby 13+) wjeżdżający do Królestwa Niderlandów samolotem, autokarem, pociągiem, statkiem i promem z krajów oznaczonych kodem pomarańczowym lub czerwonym (w tym z Polski) muszą okazać przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży podpisane oświadczenie oraz negatywne wyniki dwóch testów:

- molekularnego PCR na Sars-Cov-2/COVID-19 (wykonany do 72 h przed podróżą) oraz
- antygenowego szybkiego testu na Sars-Cov-2/COVID-19 (wykonany do 4 h przed podróżą).

Obowiązek okazania negatywnych testów dotyczy także pasażerów tranzytowych, nawet jeżeli nie opuszczają terminala holenderskiego lotniska lub dworca. Powyższy obowiązek wykonania testów nie dotyczy podróżujących do Holandii autem osobowym.
Szczegóły
Irlandia Otwarta Otwarta Rząd irlandzki wprowadza obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa dla wszystkich przyjeżdżających do tego kraju. Test PCR będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż na 72 godziny przed planowanym przyjazdem do Irlandii. Pasażerowie przylatujący do Irlandii z obszarów zielonych nie będą objęci żadnymi ograniczeniami wjazdowymi. Osoby podróżujące z pomarańczowych, czerwonych i szarych regionów będą zobowiązane do ograniczenia swojego przemieszczania przez 14 dni. Nie ma obowiązku pozostania w Irlandii przez 14 dni, ale przez cały okres pobytu należy stosować się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. Mapa powyższych obszarów jest dostępna na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i będzie aktualizowana co 7 dni w czwartek. Szczegóły
Islandia Otwarta. Każda osoba przybywająca z zagranicy ma możliwość poddania się badaniom przesiewowym na COVID-19 po przekroczeniu granicy lub odbycia 14-dniowej kwarantanny. Z obowiązku tego zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi. Szczegóły
Japonia Zamknięta. Możliwość wjazdu do kraju istnieje jedynie dla posiadaczy wiz. Wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa (nie starszego niż 72 godziny). Szczegóły
Kanada Zamknięta. Od 7.01.2021 r. władze Kanady wprowadzają obowiązek przedstawienia negatywnego testu na COVID-19, przez pasażerów powyżej 5 roku życia, lecących do Kanady,. Dowód na posiadanie negatywnego wyniku testu laboratoryjnego będzie musiał być przedstawiony linii lotniczej przed wejściem na pokład samolotu do Kanady. Test należy przeprowadzić przy użyciu testu łańcuchowej reakcji polimerazy molekularnej COVID-19 (PCR) i należy go wykonać w ciągu 72 godzin przed planowanym wylotem do Kanady. Przedstawienie negatywnego wyniku testu nie zwalnia z obowiązku odbycia 14 dniowej kwarantanny po przylocie. Szczegóły
Korea Południowa Otwarta dla posiadaczy wiz. Wymagana 14-dniowa kwarantanna. Podróżni są poddawani testowi na obecność koronawirusa. Szczegóły
Litwa Otwarta. Otwarta. Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia RL w dn. 22.02. listą krajów dotkniętych przez Covid-19 (lista aktualizowana jest co piątek i ważna od poniedziałku) osoby wjeżdżające z Polski na Litwę są ZOBOWIĄZANE do okazania wyniku negatywnego testu na COVID-19 (PCR), wykonanego najwcześniej 48 godzin przed przekroczeniem granicy, ORAZ PODLEGAJĄ obowiązkowi poddania się 10-dniowej izolacji. Konieczne jest również wypełnienie ankiety dla podróżnych (link poniżej), przed przekroczeniem granicy z Litwą. Szczegóły
Luksemburg Otwarta. Otwarta. Od 29.01 pasażerowie przybywający do Luksemburga drogą powietrzną muszą przedstawić wynik ujemny testu na obecność wirusa. Odnosi się to do osób, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Szczegóły
Łotwa Otwarta. Otwarta. Wszyscy pasażerowie przybywający na Łotwę, zgodnie z krajowymi ograniczeniami, muszą przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, który został wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin. Szczegóły
Macedonia Północna Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Szczegóły
Malta Otwarta. Należy przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, który został wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem na Maltę. Podróżni, którzy nie będą posiadać wyniku testu mogą, zostać poddani testowi po przylocie na Maltę i skierowani na kwarantannę. Szczegóły
Maroko Otwarta. Wymagany jest wynik testu PCR przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą, zaproszenie przez marokańską firmę (podróż służbowa), potwierdzenie rezerwacji noclegu (podróż indywidualna). Przyjeżdżający muszą mieć „kartę zdrowia pasażera”, która jest dostępna na stronie internetowej ONDA (Office National des Aeroports, TUTAJ Szczegóły
Niemcy Otwarta. Otwarta. Od niedzieli, 21 marca wjazd do Niemiec jest możliwy z negatywnym wynikiem testu na COVID-19. Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość 80%, swoistość 97%. Testy wykonywane w Polsce są uznawane. Więcej informaji na PORTALU. Tranzyt przez Niemcy jest dozwolony bez wcześniejszej rejestracji i bez kwarantanny. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegów. Szczegóły
Norwegia Zamknięta. Zamknięta. Od 29 stycznia zamknięte granice dla cudzoziemców, którzy nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Norwegii. Szczegóły
Portugalia Otwarta. Otwarta. 14-dniowa kwarantanna. Podróżni przylatujący z Polski zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Szczegóły
Rumunia Otwarta. Otwarta. Zgodnie ze stanem na 15.02.2021 r., Polska uznawana jest przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie. Tym samym osoby przybywające z Polski do Rumunii, muszą odbyć 10-dniową izolację domową/ kwarantannę oraz powinny posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie na 72h przed wejściem na pokład dla osób podróżujących transportem zbiorowym lub na 72h przed przekroczeniem granicy (w przypadku podroży lądowych transportem indywidualnym). Szczegóły
Rosja Zamknięta. Zamknięta. W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR. Szczegóły
Serbia Otwarta. Otwarta. Od dnia 20 grudnia 2020 roku obywatele polscy przyjeżdżający do Republiki Serbii zobowiązani są do przedstawienia na granicy negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2, otrzymanego w ciągu ostatnich 48 godzin; nie dotyczy to osób przejeżdżających przez Serbię tranzytem w czasie do 12 godzin. Szczegóły
Słowacja Otwarta. Otwarta. Od 17 lutego 2021 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: http://korona.gov.sk/ehranica. Z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, służby zdrowia, zakładów pogrzebowych i autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego. Szczegóły
Słowenia Otwarta. Otwarta. OOd 13 lutego obowiązują nowe przepisy wjazdowe zwalniając z obowiązku kwarantanny osoby przekraczające granicę Słowenii, które posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19, ozdrowieńców i osoby zaszczepione. Akceptowane są zarówno testy – PCR wykonane w krajach UE, obszaru Schengen. Szczegóły
Stany Zjednoczone (USA) Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna. Szczegóły
Szwajcaria Otwarta. Otwarta. Od 22 marca obowiązuje kwarantanna po przyjeździe z Polski, dotyczy to również osób zaszczepionych. Dodatkowo należy okazać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa SARS-CoV-19 w przypadku podróży samolotem (wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin przed wejściem na pokład), zarejestrować się za pomocą elektronicznego formularza lub wypełnić ankietę udostępnioną przez przewoźnika w przypadku podróży komunikacją zbiorową (tj. samolotem, pociągiem, autobusem, statkiem). Szczegóły
Szwecja Otwarta. Otwarta. Od 6 lutego br. przyjeżdżający do Szwecji będą musieli okazać negatywny test wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed planowanym przyjazdem do tego kraju. Z obowiązku zwolnione będą osoby zamieszkałe w Szwecji, podróżujący w pilnych sprawach rodzinnych, a także m.in. nieletni i sportowcy. Szczegóły
Tunezja Otwarta. Turyści przylatujący do Tunezji lotem rejsowym w ramach wyjazdu zorganizowanego przez biuro podróży muszą okazać zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu RT-PCR (wykonanego na maksymalnie 72 h przed wyjazdem i na maksymalnie 120 h przed wjazdem do Tunezji), dzięki czemu zwolnieni są z obowiązku kwarantanny. W tym przypadku niezbędne jest okazanie opłaconego vouchera.

Turyści przylatujący do Tunezji lotem czarterowym w ramach wyjazdu zorganizowanego przez biuro podróży zwolnieni są z obowiązku okazania zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik testu RT-PCR, jak również z kwarantanny. Warunkiem jest wykupienie pakietu lot+ transfer + hotel.
Szczegóły
Turcja Otwarta (z wyjątkiem granicy z Iranem). Otwarta. Od 28 grudnia 2020 r. pasażerowie przylatujący do Turcji samolotem a od 30 grudnia 2020 r. wszyscy pasażerowie przybywający do Turcji drogą powietrzną, lądową lub morską, są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnych wyników testu PCR, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. Szczegóły
Ukraina Otwarta. Otwarta. Osoby, które przekraczają granicę państwową Ukrainy z kraju o podwyższonym stopniu ryzyka COVID-19 (kraj z „czerwonej” listy) oraz osoby, które przeciągu 14 dni od momentu przekroczenia ukraińskiej granicy były na terytorium takiego kraju podlegają 14-dniowej kwarantannie. OBECNIE POLSKA ZNAJDUJE SIĘ NA „CZERWONEJ” LIŚCIE (aktualna lista krajów o podwyższonym ryzyku COVID-19 znajduje się pod poniższym linkiem: TUTAJ). Szczegóły
Węgry Zamknięta. Zamknięta. Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Pozostali cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu POBYTU. Szczegóły
Wielka Brytania Otwarta. Otwarta. Wszyscy podróżni przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii drogą lotniczą, promem i pociągiem mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego do 72 godzin przed przybyciem. Dodatkowo, od 15 lutego, wszyscy podróżni zobowiązani są wykonać kolejne testy w drugim i ósmym dniu po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Testy należy zamówić przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii na rządowym portalu internetowym. Szczegóły
Włochy Otwarta. Otwarta. Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski w dniach 16.01-05.03.2021 r. zobowiązane są do przedstawienia autodeklaracji oraz do przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch. W razie braku testu mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie. Szczegóły

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny. Prosimy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podróży do wybranego kraju, o sprawdzenie aktualnych restrykcji i wymagań sanitarnych w oficjalnych źródłach rządowych danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 6/04/2021 14:09