Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych


Ograniczenia w podróżach zagranicznych

Po zniesieniu przez polski rząd kontroli i ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych UE obywatele Polski mogą podróżować do wielu europejskich krajów, których granice lądowe i powietrzne zostały otwarte. W niektórych państwach, które podjęły decyzję o otwarciu granic, konieczne będzie dostosowanie się do obowiązku kwarantanny, lub innych wymogów, w zależności od aktualnych restrykcji rządowych. Poniższe zestawienie dotyczy obywateli polskich, podrożujących z Polski. W przypadku rozpoczęcia podróży do wybranego kraju z innego państwa, mogą obowiązywać inne regulacje.

Kraj Granica lądowa Granica powietrzna Kwarantanna/inne wymogi
Albania Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Austria Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Przyjazd i przylot do Austrii obywateli Polski podlega obostrzeniom w przypadku, gdy ma miejsce z państw nieujętych w wykazie krajów bezpiecznych.
Belgia Otwarta. Otwarta. Podróżny przybywający na dłużej niż 48h powinen wypełnić formularz identyfikacyjny (Passenger Locator Form). Polska znalazła się w strefie czerwonej. Podróże tylko w ważnych sprawach, możliwa kwarantanna.
Bośnia i Hercegowina Otwarta. Otwarta. Zakaz przylotów do Polski do dnia 8 grudnia. Kwarantanna nie jest wymagana. Należy posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem.
Bułgaria Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Wymagana deklaracja zdrowia.
Chiny Otwarta. Wymagana wiza. Wymagana 14-dniowa kwarantanna w wyznaczonym przed władze miejscu, na własny koszt. Obowiązkowy negatywny wynik testu na COVID-19.
Chorwacja Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Cypr Zamknięta dla ruchu turystycznego. Podróż na Cypr mogą odbyć wyłącznie obywatele Republiki Cypryjskiej i członkowie ich rodzin, osoby mieszkające na stałe w Republice Cypryjskiej, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz osoby, które uzyskały indywidualną zgodę władz cypryjskich.
Czarnogóra Otwarta. Otwarta. Zakaz przylotów do Polski do dnia 8 grudnia. Kwarantanna nie jest wymagana.
Czechy Zamknięta. Zamknięta. Wjazd na terytorium Czech zamknięty, z wyjątkami dotyczącymi określonych kategorii osób.
Dania Otwarta. Otwarta. Obecnie wjazd tylko z udokumentowanym ważnym powodem. Duńskie władze zalecają wykonanie testów na obecność koronawirusa oraz samoizolację do momentu otrzymania wyników.
Estonia Otwarta. Otwarta. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Egipt Otwarta. Podróżny powinien posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego najwcześniej na 72 godziny przed przybyciem. Władze Egiptu dopuściły możliwość zrobienia testu po przylocie (Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba). Kwarantanna nie jest wymagana.
Finlandia Otwarta. Otwarda. Od 5 października 2020 roku przy podróżach z Polski do Finlandii ponownie obowiązują ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Podróżni powinni posiadać stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studa czy udział w wydarzeniach rodzinnych. Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Uwaga! W chwili obecnej wjazd do Finlandii w celach rekreacyjnych lub turystycznych nie jest możliwy.
Francja Otwarta. Otwarta. Osoby wjeżdżające na terytorium Francji z państw UE nie podlegają kwarantannie.
Grecja Otwarta granica z Bułgarią, pozostałe zamknięte lub ruch ograniczony. Otwarta. UWAGA! W związku z wprowadzeniem zakazu poruszania się na terenie całej Grecji realizacja wyjazdów w celach innych niż powrót do miejsca zamieszkania może okazać się niemożliwa. Przed wybraniem się w podróż sugerujemy kontakt z przewoźnikami realizującymi przewóz. Osoby podróżujące służbowo powinny zasięgnąć informacji u swoich lokalnych partnerów w celu określenia wymogów, które należy spełnić przed przyjazdem do Grecji.
Gruzja Zamknięta. Zamknięta, z wyjątkiem lotów rejsowych z wyjątkiem lotów z/do Warszawy i Katowic. Zakaz przylotów do Polski do dnia 8 grudnia. Obywatel polski, przylatujący samolotem z Polski i posiadający ze sobą dokument potwierdzający wykonanie testu PCR w ciągu ostatnich 72h przed przylotem do Gruzji, zostanie skierowany na 8-dniową samoizolację. W przypadku braku ww. dokumentu osoba ta będzie musiała się poddać obowiązkowej 8-dniowej kwarantannie na własny koszt w miejscu wskazanym przez służby lokalne. W 8-ym dniu zostanie wykonany test PCR (na własny koszt) i jeżeli wynik będzie negatywny, to będzie można opuścić kwarantannę następnego dnia, jednakże konieczne będzie powtórzenie testu PCR 12-stego dnia (na własny koszt).
Hiszpania Otwarta. Otwarta. Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy.
Holandia Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. 13-10-2020, wz. ze wrostem liczby zakażeń SARS-CoV-2, Polska została przez NL oznaczona kodem pomarańczowym (podróżuj wyłącznie, gdy jest to absolutnie niezbędne). Osobom wjeżdżającym z Polski władze holenderskie wysoce rekomendują się poddanie się 10-dniowej samoizolacji.
Irlandia Otwarta Otwarta Pasażerowie przylatujący do Irlandii z obszarów zielonych nie będą objęci żadnymi ograniczeniami wjazdowymi. Osoby podróżujące z pomarańczowych, czerwonych i szarych regionów będą zobowiązane do ograniczenia swojego przemieszczania przez 14 dni. Nie ma obowiązku pozostania w Irlandii przez 14 dni, ale przez cały okres pobytu należy stosować się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. Mapa powyższych obszarów jest dostępna na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i będzie aktualizowana co 7 dni w czwartek.
Islandia Otwarta. Podróżni zostaną poddani testowi PCR w momencie przybycia. W przypadku odmowy przeprowadzenia testu obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Japonia Zamknięta. Wymagana 14-dniowa kwarantanna, jeśli na lotnisku podróżny otrzyma pozytywny wynik testu PCR.
Kanada Zamknięta.
Korea Południowa Otwarta dla posiadaczy wiz. Wymagana 14-dniowa kwarantanna. Podróżni są poddawani testowi na obecność koronawirusa.
Litwa Otwarta. Otwarta. Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia RL nową listą krajów dotkniętych przez Covid-19 i nowymi zasadami od 9 listopada, do publikacji następnej listy osoby przyjeżdżające z Polski na Litwę NIE PODLEGAJĄ obowiązkowi poddania się 10-dniowej kwarantannie.
Luksemburg Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Łotwa Otwarta. Otwarta. Każda osoba, bez względu na obywatelstwo, która w ciągu ostatnich 14 dni przed przyjazdem na Łotwę była w państwie, w którym odnotowano więcej niż na Łotwie przypadków COVID-19 na 100.000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, po przyjeździe na Łotwę podlega obowiązkowi samoizolacji. Listę takich państw publikuje Łotewskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (SPKC) w każdy piątek popołudniu. Lista obowiązuje od soboty do kolejnego piątku do końca dnia. Można ją znaleźć pod poniższym adresem: TUTAJ
Macedonia Północna Otwarta. Otwarta. Zakaz przylotów do Polski do dnia 8 grudnia. Kwarantanna nie jest wymagana.
Malta Otwarta. Należy przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, który został wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem na Maltę. Podróżni, którzy nie będą posiadać wyniku testu mogą, zostać poddani testowi po przylocie na Maltę i skierowani na kwarantannę.
Maroko Otwarta. Wymagany jest wynik testu PCR przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą, zaproszenie przez marokańską firmę (podróż służbowa), potwierdzenie rezerwacji noclegu (podróż indywidualna). Przyjeżdżający muszą mieć „kartę zdrowia pasażera”, która jest dostępna na stronie internetowej ONDA (Office National des Aeroports, TUTAJ
Niemcy Otwarta. Otwarta. Od 24 października cała Polska jest uznana za obszar podwyższonego ryzyka. Przy podróży do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka należy liczyć się z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonaniem elektronicznej rejestracji podróży na PORTALU. Tranzyt przez Niemcy jest dozwolony bez wcześniejszej rejestracji i bez kwarantanny. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegów.
Norwegia Otwarta. Otwarta. Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna.
Portugalia Otwarta. Otwarta. Przy wjeździe na Maderę i Azory obowiązuje wymóg testów na COVID-19. Aktualnie w Portugalii obowiązuje Stan Wyjątkowy. Szczegóły: TUTAJ.
Rumunia Otwarta. Otwarta. Zwolnione z kwarantanny są osoby przybywające do Rumunii, jeżeli zostają na jej terytorium krócej niż 3 dni (72 godziny) i przedstawią negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, wykonany na maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem do Rumunii.
Rosja Zamknięta. Zamknięta. W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR.
Serbia Otwarta. Otwarta.Zakaz przylotów do Polski do dnia 8 grudnia. Kwarantanna nie jest wymagana. Obywatele polscy przyjeżdżający do Serbii z terytoriów Rumunii, Bułgarii, Macedonii Północnej i Chorwacji powinni przedstawić na granicy test PCR na COVID-19 nie starszy niż 48 godzin; nie dotyczy to osób przejeżdżających przez Serbię tranzytem w czasie do 12 godzin.
Słowacja Otwarta. Otwarta. Od dnia 16 listopada 2020 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, kierowcy autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego.
Słowenia Otwarta. Otwarta. Od 16 listopada całe terytorium Polski ponownie znalazło się w strefie wysokiego zagrożenia koronawirusowego (na tzw. „czerwonej liście”). Osoby wjeżdżające z Polski do Słowenii muszą przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa (który jest nie starszy niż 48 godzin) lub przejść kwarantannę. Są jednak wyjątki dotyczące osób podróżujących służbowo, w celach rodzinnych oraz pracowników transgranicznych.
Stany Zjednoczone (USA) Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Zakaz przylotów do Polski do dnia 8 grudnia (za wyjątkiem stanów Illinois i Nowego Jorku). Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Szwajcaria Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Szwecja Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.
Tunezja Otwarta. Zgodnie z komunikatem tunezyjskiego Ministerstwa Zdrowia (publikacja 9.11.2020) władze RT z dniem 16 listopada br. wprowadzają obowiązek okazania przez wszystkie osoby wjeżdżające do Tunezji zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik testu RT-PCR (wykonany na maksymalnie 72 h przed wyjazdem i na maksymalnie 120 h przed wjazdem do Tunezji) jak również obowiązek poddania się 14 dniowej auto-kwarantannie w miejscu zamieszkania; w przypadku braku objawów i negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego po 6 dniach pobytu - kwarantanna 7 dni. Na lotnisku każda osoba musi wypełnić ankietę sanitarną.
Turcja Otwarta (z wyjątkiem granicy z Iranem). Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana. Podróżni mogą zostać poddani testowi na obecność koronawirusa.
Ukraina Otwarta. Otwarta. Osoby, które przekraczają granicę państwową Ukrainy z kraju o podwyższonym stopniu ryzyka COVID-19 (kraj z „czerwonej” listy) oraz osoby, które przeciągu 14 dni od momentu przekroczenia ukraińskiej granicy były na terytorium takiego kraju podlegają 14-dniowej kwarantannie. OBECNIE POLSKA ZNAJDUJE SIĘ NA „CZERWONEJ” LIŚCIE (aktualna lista krajów o podwyższonym ryzyku COVID-19 znajduje się pod poniższym linkiem: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov).
Węgry Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja), którzy przed wprowadzeniem ograniczeń wykupili usługi turystyczne na wrzesień br. mają prawo wjechać na terytorium Węgier. Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja), którzy przed wprowadzeniem ograniczeń wykupili usługi turystyczne na wrzesień br. mają prawo wjechać na terytorium Węgier. Warunkiem jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na koronawirusa COVID-19.
Wielka Brytania Otwarta. Otwarta. Od 3 października obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.
Włochy Otwarta. Otwarta. Kwarantanna nie jest wymagana.

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny. Prosimy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podróży do wybranego kraju, o sprawdzenie aktualnych restrykcji i wymagań sanitarnych w oficjalnych źródłach rządowych danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 25/11/2020 14:12