Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych   Testy COVID-19 dla podróżujących za granicę


Ograniczenia w podróżach zagranicznych

Po zniesieniu przez polski rząd kontroli i ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych UE obywatele Polski mogą podróżować do wielu europejskich krajów, których granice lądowe i powietrzne zostały otwarte. W niektórych państwach, które podjęły decyzję o otwarciu granic, konieczne będzie dostosowanie się do obowiązku kwarantanny, lub innych wymogów, w zależności od aktualnych restrykcji rządowych. Poniższe zestawienie dotyczy obywateli polskich, podrożujących z Polski. W przypadku rozpoczęcia podróży do wybranego kraju z innego państwa, mogą obowiązywać inne regulacje.

Kraj Granica lądowa Granica powietrzna Kwarantanna/inne wymogi
Albania Otwarta. Otwarta. Od 6 września każdy podróżujący do Albanii, musi spełnić warunki: być zaszczepiony dwiema dawkami szczepionki przeciwko koronawirusowi (ostatnia dawka 2 tygodnie przed przyjazdem) lub być ozdrowieńcem, albo okazać negatywny test (PCR wykonany w ciągu 72 godzin lub szybki test antygenowy wykonany w ciągu 48 godzin). Szczegóły
Austria Otwarta. Otwarta. od 13.12 w większości krajów związkowych Austrii zniesiono lockdown, ale w kraju wprowadzono zasadę 2-G (geimpft oder genesen); w praktyce oznacza to, że z wielu usług (hotelarskich, restauracyjnych i rekreacyjnych) mogą skorzystać wyłącznie osoby w pełni zaszczepione lub ozdrowieńcy. W Austrii ważność certyfikatów szczepienia wynosi tylko 270 dni od przyjęcia drugiej dawki. Szczegóły
Belgia Otwarta. Otwarta. Wszyscy nierezydenci (niezarejestrowani na pobyt stały lub czasowy) przyjeżdżający do Belgii z Polski muszą okazać negatywny wynik testu na Covid-19 wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem oraz kwarantanny i obowiązku poddania się testowi siódmego dnia po przybyciu do Belgii. Szczegóły
Bośnia i Hercegowina Otwarta. Otwarta. Od 11 czerwca na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na COVID-19 typu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48h, licząc od momentu wykonania testu. Zwolnione z posiadania testów są osoby zaszczepione, które co najmniej 14 dni przed wjazdem do BiH przyjęły ostatnią dawkę danej szczepionki, oraz ozdrowieńcy posiadający zaświadczenie lekarskie o odbyciu choroby w okresie od 14 do 180 dni przed przekroczeniem granicy. Nie obowiązuje kwarantanna. Szczegóły
Bułgaria Otwarta. Otwarta. Polska obecnie oznaczona jest jako zielona strefa niskiego ryzyka, co oznacza, że obywatele polscy mogą wjeżdżać na terytorium RB na następujących warunkach: po okazaniu ważnego unijnego certyfikatu cyfrowego UE Covid; na podstawie dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-19 przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do kraju, liczonego od daty badania wpisanej do dokumentu; dzieci do 12 roku życia. Szczegóły
Chiny Otwarta. Wymagana wiza. Obywatele RP przy podróży z Polski do Chin mogą korzystać wyłącznie z bezpośrednich połączeń lotniczych. Z dniem 22 lutego 2021 r. zniesiona została możliwość podróży obywateli RP z Polski do Chin z przesiadką (tranzytem) w państwie trzecim. Obywatele RP przebywający poza granicami RP, rozpoczynający podróż do Chin w innym państwie powinni kontaktować się z najbliższą Ambasadą ChRL w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości podróży do Chin. Pasażerowie podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać negatywny wynik badania COVID-19 wykonanego metodą molekularną (RT-PCR) oraz negatywny wynik testu IgM z krwi na obecność przeciwciał SARS-CoV-2. Szczegóły
Chorwacja Otwarta. Otwarta. Od 1 lipca wszyscy podróżujący do Chorwacji muszą okazać na granicy Unijny Certyfikat COVID, dowód zaszczepienia, ozdrowienia lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Szczegóły
Cypr Otwarta. Wszyscy podróżujący w wieku powyżej 12 roku życia zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu pod kątem Covid-19 (dotyczy także osób w pełni zaszczepionych i ozdrowieńców), wykonanego przed podróżą i nie starszego niż 48 godzin. Dodatkowo, po przybyciu na Cypr wszyscy muszą się poddać dodatkowemu testowi PCR, na własny koszt (15 EUR na lotnisku w Larnace, 19 EUR na lotnisku w Pafos). Powyższe zasady obowiązują co najmniej do 15 stycznia. Szczegóły
Czarnogóra Otwarta. Otwarta. Od 14 stycznia, aby wjechać do Czarnogóry, trzeba spełnić jeden z warunków. 1. Być w pełni zaszczepionym odpowiednią liczbą dawek, a od ostatniej dawki nie minęło 6 miesięcy. 2. Posiadać negatywny wynik testu PCR, nie starszy niż 72h. 3. Posiadać negatywny wynik szybkiego testu antygenowego, nie starszy niż 46h. 4. Posiadać zaświadczenie potwierdzające fakt przebycia COVID-19 (nie może minąć mniej niż 10 dni i nie więcej niż 6 miesięcy od pozytywnego testu). Szczegóły
Czechy Otwarta. Otwarta. Osoby podróżujące do Czech muszą przed wjazdem posiadać ujemny wynik testu PCR (dotyczy każdego rodzaju środka lokomocji) - z obowiązku zwolnione są jedynie osoby zaszczepionych szczepionką przypominającą tzw. booster shot. Szczegóły
Dania Otwarta. Otwarta. Osoby podróżujące do Danii z: UE i Strefy Schengen, które nie są zaszczepione albo które nie były wcześniej zakażone muszą okazać negatywny test wykonany przed wjazdem do Danii (test PCR wykonany maksymalnie 72 godz. przed wjazdem lub test antygenowy wykonany maksymalnie 48 godz. przed wjazdem) albo wykonać test w ciągu 24 godzin po wjeździe do Danii. Szczegóły
Estonia Otwarta. Otwarta. Osoby przybywające z Polski do Estonii bezpośrednio (bez tranzytu przez inne państwa) nie obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, nie muszą one też okazywać wyników testów diagnostycznych ani zaświadczeń o szczepieniu lub przebyciu COVID-19. W przypadku podróży tranzytem przez inne państwa, ewentualna kwarantanna zależy od skumulowanego dwutygodniowego wskaźnika infekcji w państwach tranzytowych. Szczegóły
Egipt Otwarta. Podróżny powinien posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego najwcześniej na 72 godziny przed przybyciem. Władze Egiptu dopuściły możliwość zrobienia testu po przylocie (Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba). Kwarantanna nie jest wymagana. Turyści w pełni zaszczepieni mogą wjechać do Egiptu bez testu PCR. Cykl szczepień musi być zakończony 14 dni przed terminem wjazdu do Egiptu. Szczegóły
Finlandia Otwarta. Otwarda. Jeśli podróżujesz bezpośrednio z Polski lub innego kraju o niskim ryzyku zakażenia COVID-19, nie musisz poddawać się kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego przy wjeździe. Certyfikat szczepienia ani test na COVID-19 nie jest wymagany dla osób podróżujących z krajów niskiego ryzyka. Szczegóły
Francja Otwarta. Otwarta. Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej musisz posiadać: negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą; lub zaświadczenie o szczepieniu (dwa tygodnie od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, albo 2 tygodnie po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Johnson & Johnson). Osoby niezaszczepione udające się do Francji muszą przedstawić test wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przez podróżą. Szczegóły
Grecja Otwarta. Otwarta. Od 19 grudnia wszyscy podróżni udający się do Grecji będą musieli przedstawić przy wjeździe negatywny wynik testu PCR na koronawirusa, wykonany w ciągu 48 godzin przed podróżą. Szczegóły
Gruzja Otwarta. Otwarta. Możesz wjechać do Gruzji ze wszystkich państw, jeśli posiadasz zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19 i zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR wykonanym w ciągu ostatnich 72 godz. przed przyjazdem. Szczegóły
Hiszpania Otwarta. Otwarta. Od 27 września podróżujący z Polski do Hiszpanii muszą posiadać jedno z zaświadczeń: o przyjęciu szczepienia przeciwko COVID-19, o negatywnym wyniku testu, o przebyciu COVID-19. Testy PCR ważne są do 72h. Natomiast wyniki testu antygenowego będzie ważny do 48 godzin. Szczegóły
Holandia Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Granice otwarte dla UE i strefy Schengen. Wjazd do Holandii jest dopuszczalny, obowiązek okazania dowodu zaszczepienia lub zaświadczenia o statusie ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu, np. na podstawie Digital Covid Certificate. Osoby nie mogące okazać dowodu zaszczepienia lub zaświadczenia o statusie ozdrowieńca są zobowiązane do okazania negatywnego wyniku testu. Szczegóły
Irlandia Otwarta Otwarta Od 3 grudnia 2021r. wszystkie osoby wjeżdżające do Irlandii (również w pełni zaszczepione) muszą okazać negatywny wynik testu PCR (nie starszy niż 72h) lub antygenowy (nie starszy niż 48h). Szczegóły
Islandia Otwarta. Od 27 lipca wszystkie osoby przybywające do Republiki Islandii zobowiązane są okazać negatywny wynik testu na COVID. Osoby zaszczepione oraz te, które przeszły infekcję COVID-19, po okazaniu właściwych dokumentów, są zwolnione z odbycia kwarantanny oraz obowiązku zrobienia dwóch testów po przyjeździe do Republiki Islandii. W przypadku osób niezaszczepionych lub nieposiadających certyfikatu ozdrowieńca, nadal konieczne jest wykonanie testu przed przybyciem do Republiki Islandii (PCR, nie starszy niż 72h) a następnie zrobienie testu na lotnisku/w porcie, pozostanie w pięciodniowej kwarantannie i wykonanie powtórnego testu. Szczegóły
Japonia Zamknięta. Od 30 listopada Japonia ponownie zamyka granice dla turystów. Szczegóły
Kanada Otwarta. W pełni zaszczepieni podróżni upoważnieni na podstawie obowiązujących przepisów do wjazdu na terytorium Kanady są zwolnieni z kwarantanny, testu w ósmym dniu kwarantanny oraz z konieczności zatrzymywania się w autoryzowanych przez rząd federalny hotelach. Niemniej jednak w pełni zaszczepieni podróżni muszą nadal spełniać wszystkie inne obowiązujące wymogi, w tym dot. wykonania testu na COVID-19 przed odlotem. Szczegóły
Korea Południowa Otwarta dla posiadaczy wiz. Od 1 września 2021 r. władze Korei Południowej przywracają ruch bezwizowy dla obywateli RP. Do wjazdu wymagany jest negatywny wynik testu PCR wykonany w ciągu 72 h od wylotu. Wszystkich podróżnych obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. Więcej informacji dotyczących przepisów wjazdowych i aktualnych restrykcji dostępnych jest na stronie internetowej Ambasady RP w Seulu. Szczegóły
Litwa Otwarta. Otwarta. Podróżni przyjeżdżający z Polski muszą: Przedstawić negatywny wynik testu PCR(72h) lub antygenowego(48h) Wypełnić ankietę dla podróżnych https://keleiviams.nvsc.lt/en/form Negatywny wynik testu nie zwalnia z 10-dniowej kwarantanny Szczegóły
Luksemburg Otwarta. Otwarta. Pasażerowie przybywający do Luksemburga drogą powietrzną muszą przedstawić wynik ujemny testu na obecność wirusa. Test powinien zostać zrealizowany na 72 godziny przed wylotem. Odnosi się to do osób powyżej 6 roku życia, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych. Drogą lądową wjazd możliwy bez jakichkolwiek formalności. Szczegóły
Łotwa Otwarta. Otwarta. Od 16 czerwca osoby zaszczepione lub posiadające zaświadczenie o przebyciu choroby COVID-19 (ozdrowieńcy) przyjeżdżające na Łotwę z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Wielkiej Brytanii (UE, EOG, Szwajcaria, Wielka Brytania) z uznanym przez UE cyfrowym certyfikatem Covid-19 nie muszą przestrzegać samoizolacji. Szczegóły
Macedonia Północna Otwarta. Otwarta. Od 01.09.2021 r. zarówno do wjazdu jak i wyjazdu z terytorium Macedonii Północnej konieczne będzie posiadanie jednego z następujących dokumentów: Certyfikat potwierdzający przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciw SARS-COV-2. Certyfikat/potwierdzenie przejścia infekcji COVID-19 w ciągu ostatnich 45 dniach (licząc od dnia wyzdrowienia). Negatywny wynik testu RT-PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem/wyjazdem z terytorium kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego przeprowadzonego 48 godzin przed wjazdem/wyjazdem z terytorium kraju. Szczegóły
Malta Otwarta. Podróżni, którzy posiadają uznawane przez Maltę certyfikaty szczepienia przeciw Covid-19 mogą wjechać bez konieczności poddania się kwarantannie. Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą dodatkowo - obok poddania się obowiązkowej kwarantannie po przybyciu na Maltę - posiadać negatywny wynik testu PCR. Test musi być wykonany w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę. Posiadanie negatywnego wyniku testu PCR nie zwalnia z kwarantanny. Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19 lub negatywnego wyniku testu PCR nie będą wpuszczani na pokład samolotów lub statków udających się na Maltę. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny, pod warunkiem, że okażą po przybyciu na Maltę negatywny wynik testu PCR. Szczegóły
Maroko Zamknięta. Władze Maroka zdecydowały o zawieszeniu wszelkich lotów do kraju. Zakaz będzie obowiązywał do końca roku 2021. Szczegóły
Niemcy Otwarta. Otwarta. Od 5 grudnia Polska została dodana do listy państw wysokiego ryzyka związanego z COVID-19. Nowe ograniczenia nie dotyczą osób szczepionych i ozdrowieńców. Przyjeżdżający do Niemiec zobligowani są do wykonania szybkiego testu antygenowego najwcześniej na 48h . przed wjazdem. Dodatkowo, należy udać się na 10-dniową kwarantannę, która może zostać skrócona o połowę w przypadku uzyskania negatywnego wyniku badania na obecność COVID-19 po pięciu dniach od przekroczenia granicy. Szczegóły
Norwegia Otwarta. Otwarta. Od 21 czerwca br. Polska jest krajem oznaczonym na zielono, czyli wolnym od kwarantanny w Norwegii. Norwegia akceptuje unijne certyfikaty COVID. Dla podróżujących do Norwegii samolotem bezpośrednio z Polski, nie ma kwarantanny po przylocie do Norwegii. Szczegóły
Portugalia Otwarta. Otwarta. wszyscy podróżujący powyżej 12 roku życia zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19. Zasada dotyczy także osób w pełni zaszczepionych i ozdrowieńców. Szczegóły
Rumunia Otwarta. Otwarta. Od północy 14.11.2021 r. Polska będzie umieszczona na tzw. rumuńskiej czerwonej liście. Szczegóły
Rosja Zamknięta. Zamknięta. W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR. Szczegóły
Serbia Otwarta. Otwarta. Obywatele polscy przyjeżdżający do Republiki Serbii zobowiązani są do przedstawienia na granicy negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 w języku angielskim lub serbskim nie starszego niż 48 godzin od momentu otrzymania rezultatu. Dzieci do lat 12, jeśli ich opiekunowie mają ze sobą negatywny test RT-PCR, są zwolnione z jego posiadania. Szczepienia wykonane poza Serbią nie są uznawane i nie zwalniają z obowiązku posiadania negatywnego testu RT-PCR przy wjeździe do Serbii. Szczegóły
Słowacja Otwarta. Otwarta. Nie podlegają kwarantannie osoby które: osoby, które odbyły pełny cykl szczepień i odczekały określoną liczbę dni (14 dni dla szczepionek dwudawkowych, 21 dni na szczepionem jednodawkowych). U ozdrowieńców akceptowana jest jedna dawka szczepienia (pod warunkiem, że od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni, a nie minęło więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19). Nadal należy rejestrować się na dedykowanej stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/ Szczegóły
Słowenia Otwarta. Otwarta. Od 15 lipca wjazd do Słowenii bez kwarantanny i obowiązku przedłożenia negatywnego wyniku testów tylko dla osób z unijnym certyfikatem Covid. Osoby udające się do Słowenii w celach turystycznych bez unijnego certyikatu muszą spełniać tzw. kryterium PCT tj. być ozdrowieńcem, osobą zaszczepioną lub posiadać negatywny wynik testu PRC lub HAG nie starszy od 48 godzin. Szczegóły
Stany Zjednoczone (USA) Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Zamknięta. Możliwy wjazd dla stałych rezydentów i ich rodzin. Od 8 listopada, wchodzi w życie nowa polityka podróży. Do USA będą mogli wjechać turyściw pełni zaszczepieni i posiadają negatywny wynik testu na COVID-19. Szczegóły
Szwajcaria Otwarta. Otwarta. Osoby wjeżdżającace do kraju zobowiązane jest do posiadania negatywnego wyniku testu PCR nie starszego niż 72h. Pomiędzy 4 a 7 dniem pobytu w Szwajcarii konieczne jest wykonanie kolejnego testu (może być to test PCR lub antygenowy). Szczegóły
Szwecja Otwarta. Otwarta. Przyjeżdżający do Szwecji będą musieli okazać negatywny test wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed planowanym przyjazdem do tego kraju. Z tego obowiązku zwolnione są osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńcy. Szczegóły
Tunezja Otwarta. Od 1 grudnia 2021 r. osoby niezaszczepione, które nie są rezydentami w Tunezji nie będą mogły wjechać na terytorium Tunezji. Szczegóły
Turcja Otwarta (z wyjątkiem granicy z Iranem). Otwarta. Przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji lub antygenowy wykonany nie później niż 48 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Nie wymaga się posiadania negatywnego testu od: 1. osób, które, min. 14 dni przed przybyciem do Turcji otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 i posiadają stosowne zaświadczenie, 2. osób, które w ciągu ostatnich 6 m-cy przed przybyciem do Turcji chorowały na COVID-19 i posiadają stosowne zaświadczenie, 3. dzieci do 6 roku życia, 4. dzieci w wieku 6-18 lat, jeżeli ich rodzice spełniają warunki wymienione w pkt. 1. Szczegóły
Ukraina Otwarta. Otwarta. Aby wjechać na Ukrainę polscy obywatele muszą okazać odpowiednie ubezpieczenie oraz negatywny wynik testu PCR albo testu antygenowego w kierunku COVID-19, który musi zostać przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem ukraińskiej granicy, lub dokument potwierdzający odbycie pełnego kursu szczepienia przeciwko COVID-19. Szczegóły
Węgry Otwarta. Otwarta. Wjazd na Węgry drogą lądową lub wodną (czyli z wyłączeniem drogi powietrznej, tj. przylotu samolotem) z terytorium Austrii, Chorwacji, Rumunii, Serbii, Słowacji lub Słowenii odbywa się - bez względu na obywatelstwo - według generalnych zasad, bez dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Szczegóły
Wielka Brytania Otwarta. Otwarta. Od 11 lutego osoby, ktore mogą udokumentować pełne zaszczepienie nie będą musiały przeprowadzać testów na obecność koronawirusa. Osoby niezaszczepione będą musiały wykonać test po przyjeździe, ale nie będą musiały pozostawać na kwarantannie do czasu otrzymania wyniku testu. Szczegóły
Włochy Otwarta. Otwarta. Od lutego podróżujący do Włoch z UE nie będą musieli przedstawiać testów na koronawirusa. Wystarczy okazać zaświadczenie o szczepieniu lub certyfikat ozdrowieńca, a jeśli ich nie mają, negatywny wynik testu. Szczegóły

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny. Prosimy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podróży do wybranego kraju, o sprawdzenie aktualnych restrykcji i wymagań sanitarnych w oficjalnych źródłach rządowych danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 25/01/2022 09:30