Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych

Aktualności

2020-10-15

Ujednolicenie wprowadzania ograniczeń w podróży w krajach UE

Ministrowie Unii Europejskiej przyjęli zalecenia dotyczące koordynacji przy wprowadzaniu ograniczeń swobodnego przemieszczania się w UE w okresie pandemii. Głównym założeniem projektu jest informowanie UE o obostrzeniach z 48-godzinnym wyprzedzeniem i regularne przekazywanie danych do Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Państwa członkowskie mają obowiązek przekazywania informacji dotyczących:

- liczby nowo zgłoszonych przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni

- liczby przeprowadzonych w ostatnim tygodniu testów na 100 tys. mieszkańców oraz odsetka pozytywnych testów przeprowadzonych w ostatnim tygodniu.

Powyższe dane mają być przekazywane do ECDC co tydzień, a na ich podstawie będzie tworzona mapa z podziałem na regiony, która również będzie publikowana cotygodniowo. Regiony będą opatrzone kolorami:

- zielonym oznaczony będzie region, w którym 14- dniowy wskaźnik powiadomień jest niższy niż 25, a wskaźnik pozytywnych testów niższy niż 4%.

- pomarańczowy będzie dotyczył regionów, w których wskaźnik powiadomień z 14 dni jest niższy niż 50, ale wskaźnik pozytywnych testów wynosi 4% lub więcej, albo jeśli wskaźnik powiadomień z 14 dni mieści się w zakresie od 25 do 150, a wskaźnik pozytywnych testów jest poniżej 4%.

- czerwony kolor zostanie naniesiony, jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień wynosi 50 lub więcej, a wskaźnik pozytywnych testów 4% lub więcej, albo jeśli 14- dniowy wskaźnik powiadomień jest wyższy niż 150.

Czego więc można się spodziewać podczas podróży na terenie UE?

Informacje o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń powinny być przekazywane do wiadomości publicznej z wyprzedzeniem, dlatego planując podróż, należy dokładnie zweryfikować aktualną sytuację w wybranym regionie. Teoretycznie nie powinno stanowić problemu przemieszczanie się do lub z obszarów zielonych. W przypadku konieczności wprowadzenia obostrzeń państwa członkowskie mogą wymagać od osób podróżujących z obszarów innych niż zielone poddania się kwarantanni lub wykonania testu po przylocie. Alternatywnie mogą zaoferować możliwość zastąpienia go testem przeprowadzonym przed przybyciem. Ministrowie UE planują również stworzenie ujednoliconego formularza lokalizacyjnego pasażerów, który również może być wymagany od osób wjeżdżających na terytorium poszczególnych krajów.

Stosowanie ewentualnych ograniczeń w państwach UE powinno wynikać z przejrzystej analizy sytuacji epidemicznej obszarów oznaczonych na pomarańczowo i czerwono oraz aktualnej sytuacji w swoim regionie. Decyzja o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń pozostaje w gestii państw członkowskich

Wróć do strony głównej

Więcej aktualności

2020-10-26
Lotniska w Katowicach i Gdańsku z zimową siatką połączeń

Kolejne porty lotnicze uruchomiły zimowe rozkłady rejsów, które bę... przeczytaj

2020-10-26
Hotelowe restauracje dostępne dla gości

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym zamknięcia... przeczytaj

2020-10-23
Port Lotniczy we Wrocławiu z nowym rozkładem lotów

Lotnisko we Wrocławiu poinformowało o nowym, zimowym rozkładzie połączeń lotnicz... przeczytaj

2020-10-19
Lufthansa wznawia połączenia z Rzeszowa do Monachium

Od 25 października 2020 r. linie Lufthansa umożliwią pasażerom ze stolicy Podkar... przeczytaj

2020-10-19
Ograniczenie liczby pasażerów w pociągach PKP Intercity

Od soboty 17 października w pociągach PKP Intercity został przywrócony li... przeczytaj

Zobacz wszystkie aktualności