Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych

Warunki i Zasady Użytkowania

Witamy na naszej stronie internetowej!

eTravel stawia sobie za cel utrzymanie zaufania wśród użytkowników swojej strony internetowej. Poniższe warunki regulują korzystanie przez Was ze strony etravel.pl. Niniejsza strona internetowa przedstawia użytkownikowi wszystkie aspekty działania firmy i jej struktur wraz z najważniejszymi dla eTravel S.A. zasadami prowadzenia działalności gospodarczej. Podmiotem udostępniającym stronę internetową jest eTravel S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394089, NIP: 521-36-14-786, REGON: 144414773, kapitał zakładowy 1 520 000 PLN. Dopuszczalne używanie

Możecie dowolnie przeszukiwać naszą stronę internetową oraz, o ile jest to dostępne, umieszczać na niej materiały, takie jak pytania, posty, oceny i recenzje, a również treści multimedialne (np. zdjęcia, filmy). Jednakże korzystanie ze strony internetowej i materiałów na niej umieszczonych nie może być niezgodne z prawem i w jakikolwiek sposób obraźliwe. Należy pamiętać, że nie wolno:

  • (a) naruszać prawa do prywatności osób trzecich;
  • (b) naruszać wszelkich praw własności intelektualnej;
  • (c) składać oświadczeń, które są obraźliwe (w tym w stosunku do eTravel S.A.), odnoszą się do pornografii, mają charakter rasistowski lub ksenofobiczny, zachęcają do nienawiści, przemocy lub zakłócania porządku;
  • (d) umieszczać plików zawierających wirusy, lub które mogą stwarzać problemy dla bezpieczeństwa; lub
  • (e) w inny sposób narażać na niebezpieczeństwo integralność strony internetowej.

Proszę zauważyć, że eTravel S.A. może usunąć wszelkie treści ze strony internetowej, o ile uzna je za nielegalne lub naruszające dobre obyczaje. eTravel S.A. może w granicach obowiązującego prawa monitorować lub dokonywać przeglądu udostępnianych przez Was treści, a także usuwać lub odmawiać umieszczania treści, jakie eTravel S.A., uzna za niewłaściwe.

 

Ochrona prywatności

Nasza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub materiałów umieszczanych na niniejszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej tutaj http://www.netmedia.com.pl/polityka-cookies-netmedia/

 

Własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu eTravel S.A. na stronie internetowej (np. tekst i obrazy) stanowią własność eTravel S.A. lub jej licencjodawców.

 

Odpowiedzialność

Podczas gdy eTravel S.A. dokłada wszelkich uzasadnionych wysiłków, by zapewnić dokładność materiałów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz unikania zakłóceń, nie ponosimy odpowiedzialności za drobne niedokładności, awarie lub chwilowy brak dostępności strony internetowej, jak również za awarie Waszego sprzętu komputerowego. Poleganie na materiałach znajdujących się na niniejszej stronie internetowej odbywa się na Wasze własne ryzyko. Niniejsza strona internetowa może zawierać odniesienia do stron internetowych nienależących do eTravel S.A. eTravel S.A. nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi osób trzecich, nie popiera ich ani nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za nie, łącznie z ich treścią, dokładnością lub funkcją. W związku z tym, zachęcamy Was do szczegółowego zapoznania się z powiadomieniami umieszczanymi na stronach takich osób trzecich, a także do bieżącego monitorowania wszelkich w nich zmian.

 

Skontaktuj się z nami

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące strony internetowej, prosimy o kontakt.

Zmiany

eTravel S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu  korzystania. Proszę co jakiś czas wejść na tę stronę, by zapoznać się z warunkami oraz wszelkimi nowymi informacjami.

Wymagania techniczne

Do celu korzystania z niniejszej strony internetowej konieczne jest spełnienie wymagań technicznych.

Terytorium

eTravel S.A. nie składa żadnych zapewnień, że produkty lub treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są właściwe lub dostępne w lokalizacjach innych, aniżeli Polska.