Sprawdź aktualne ograniczenia w podróżach zagranicznych

Aktualności

2020-09-09

Komisja Europejska apeluje o ujednolicenie zasad podróżowania

Ze względu na znaczną rozbieżność w zasadach dotyczących ograniczeń w podróżowaniu w poszczególnych krajach członkowskich, Komisja Europejska apeluje o ujednolicenie polityki dotyczącej restrykcji w podróżach międzynarodowych.

Komisja wskazała na cztery główne kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte przez państwa członkowskie:

Przyjęcie identycznych kryteriów i progów przy podejmowaniu decyzji o zmianie ograniczeń podróżnych. Kryteria powinny uwzględniać nie tylko liczbę stwierdzonych pozytywnych przypadków zarażenia koronawirusem w danym okresie, ale również liczbę wykonanych testów, czy też odsetek testów z wynikiem pozytywnym;
Stosowanie ujednoliconego systemu oznaczania kolorem obszarów objętych restrykcjami, na podstawie czego ma powstać mapa bezpiecznych podróży;
Stosowanie tych samych ograniczeń wobec podróży z obszarów wysokiego ryzyka. Chodzi głównie o wyeliminowanie "ulgowego" traktowania krajów sąsiednich, oraz o niestosowanie zakazu wjazdu mieszkańców innych krajów Unii - zamiast zakazu postuluje się wymóg kwarantanny lub poddanie podróżnych testom na COVID-19;
Informowanie innych krajów oraz Komisję Europejską z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze wprowadzenia ograniczeń podróżnych.

Aby było możliwe ujednolicenie polityki podróżnej w ramach całej Unii, Komisja proponuje, aby każdy kraj członkowski raportował w trybie cotygodniowym o aktualnej sytuacji epidemiologicznej na swoim obszarze.

Komisja, oprócz wskazania ogólnych kierunków działań, mających na celu ujednolicenie przepisów w całej Unii, zaproponowała również konkretne propozycje. Postuluje się, aby nie wprowadzano ograniczeń wjazdowych dla mieszkańców danego obszaru w następujących sytuacjach:
• jeśli na danym obszarze liczba nowych przypadków COVID 19 na 100 tys. mieszkańców nie przekracza 50 w okresie ostatnich 14 dni;
lub
• odsetek testów z pozytywnym wynikiem, wykonanych na danym obszarze, jest mniejszy niż 3%.

Powyższe zasady mają mieć zastosowanie, jeżeli w danym kraju w ciągu tygodnia przeprowadzono więcej niż 250 testów na 100 tys. mieszkańców.

Bazując na powyższych zasadach i raportach otrzymywanych z krajów członkowskich, Komisja Europejska planuje stworzenie mapy bezpiecznych podróży, na której każdy kraj i jego regiony byłyby oznaczane jednym z następujących kolorów:
• Zielonym (mniej niż 25 nowych przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ostatnich 14 dniach, oraz odsetek testów z pozytywnym wynikiem nie przekracza 3%);
• Pomarańczowym (mniej niż 50 nowych przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ostatnich 14 dniach, oraz odsetek testów z pozytywnym wynikiem większy niż 3%, lub liczba nowych przypadków pomiędzy 25 a 150 na 100 tys. mieszkańców, przy odsetku testów z pozytywnym wynikiem poniżej 3%);
• Czerwonym (liczba nowych przypadków powyżej 50 na 100 tys. mieszkańców oraz odsetek testów pozytywnych powyżej 3%, lub więcej niż 150 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców
• Szarym (obszary, w przypadku których brakuje wystarczających informacji lub liczba przeprowadzonych testów na 100 tys. mieszkańców jest niższa niż 250)

Powyższe założenia zostaną przekazane do rozpatrzenia Radzie Europejskiej z wnioskiem o ich przyjęcie w ciągu najbliższych tygodni. Bałagan, i nierzadko wprowadzane w ostatniej chwili restrykcje, wzmacniają obawy społeczne przed wyjazdem za granicę, dlatego też całą inicjatywę należy rozpatrywać jako krok w dobrym kierunku. Ujednolicenie zasad i stosowanie takich samych kryteriów przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w podróżach przez wszystkie kraje Unii z pewnością przyczyni się do opanowania chaosu, jaki obecnie panuje w Europie.

Wróć do strony głównej

Więcej aktualności

2020-09-30
Kodeks Dobrych Praktyk w hotelach sieci Focus

We wszystkich obiektach sieci już we wczesnej fazie pandemii zostały wdrożone li... przeczytaj

2020-09-30
Zmiana zasad przydzielania miejsc w pociągach PKP Intercity

Jak poinformował przewoźnik, zmodyfikowane zostaną zasady przydzielania miejsc w... przeczytaj

2020-09-29
29 państw na nowej liście restrykcji w ruchu lotniczym

Od 30 września wchodzi w życie kolejne rozporządzenie Rady Ministrów doty... przeczytaj

2020-09-24
Eurowings oferuje bezpłatne ubezpieczenie na koronawirusa

Linie lotnicze Eurowings zaoferowały pasażerom bezpłatne ubezpieczenie w cenie b... przeczytaj

2020-09-24
Elastyczna polityka zmian rezerwacji Ryanair

Mając na uwadze aktualną sytuację na rynku lotniczych przewozów pasażersk... przeczytaj

Zobacz wszystkie aktualności